Lijsttrekkers Peel en Maas: Rob Willems (Lokaal)

3-1-2018 door: Redactie
Met een vader die raadslid en wethouder was in de voormalige gemeente Meijel, kreeg Rob Willems (50) de politiek er met de paplepel ingegoten. Toch zwoer hij er zelf met een boog omheen te gaan lopen. De salesmanager stapte in 2006 bij de lokale Meijelse partij FWM/PvdA en is de komende gemeenteraadsverkiezingen weer lijsttrekker van Lokaal Peel&Maas.
maskTop
Lijsttrekkers Peel en Maas: Rob Willems (Lokaal)
maskBottom

De Meijelnaar in hart en nieren woont met zijn vrouw en drie kinderen in het huis waar hij zelf geboren is. Hij werkt als salesmanager bij een bedrijf dat onder andere kunstmest maakt. “Ik ben de zoon van een voormalig bestuurder, dus dat maakt mij een politiek kind”, vertelt Willems. “Politiek was er altijd bij ons thuis. Doordat ik zag hoe het wereldje in elkaar stak, heb ik gezworen nooit de politiek in te gaan.”

Toch komt het mede door zijn vader, die twee jaar geleden overleed, dat Willems de politiek in ging. “Hij heeft me geïnspireerd en me gevormd zoals ik nu ben. Van mijn vader leerde ik dat je moet vasthouden aan je eigen denkbeelden en moet openstaan voor die van een ander. Hij was een nuchter mens en dat ben ik ook.”

Het was ook de oppositiepartij van zijn vader, Fractie Werknemers Meijel (FWM)/PvdA, die Willems in 2006 vroeg zich aan te sluiten. Dit gebeurde in de periode dat Willems bestuurslid was de voetbalvereniging RKMSV in Meijel en de coalitie in de Meijelse gemeenteraad de huur wilde verhogen van een paar duizend naar 30.000 euro. “De oppositie, waar FWM/PvdA deel van uitmaakte, wist te voorkomen dat de huur verhoogd werd. Dat zette mij er mede toe lid te worden.” De partij werd de grote winnaar van de verkiezingen. “Daarna werd ik partijvoorzitter; precies in de periode dat we gedwongen werden te fuseren met de gemeenten Helden, Maasbree en Kessel. We zijn met zeven partijen samen gaan zitten en hebben per gemeente een lokale partij opgericht. Na de fusie werden we Lokaal Peel&Maas.”

In de periode 2010 tot 2014 heeft zijn partij zich stevig neergezet, vindt de huidige lijsttrekker. “We brachten een lokaal geluid, lieten zien dat we er voor de burgers waren en dat werd beloond. We werden de grootste coalitiepartij. We kregen negen zetels en mochten twee wethouders leveren: Roland van Kessel en Arno Janssen.” Het overlijden van de Baarlose Arno Janssen afgelopen september was voor de partij dan ook het dieptepunt van de vier jaar durende regeerperiode. “We mogen trots zijn op wat we de afgelopen jaren bereikt hebben”, aldus Willems. “Het is jammer dat Arno zijn werk niet heeft mogen afmaken. Hij handelde de afgelopen jaren tientallen dossiers af die al jaren liepen. Dat is een echt winstpunt van onze partij de afgelopen coalitieperiode. Hij deed het toch maar en daar zijn wij trots op. We kijken ook met trots naar Roland van Kessel, die het deze periode geweldig heeft gedaan en nog steeds doet.”

Voor de komende verkiezingen wil Lokaal Peel&Maas initiatieven vanuit de gemeenschap promoten, maar wil zij ook uitdragen dat er ruimte moet komen op de woningmarkt. “De jeugd, arbeidsmigranten en ouderen hebben betaalbare huurwoningen nodig”, aldus Willems. “Ook willen we letten op verpaupering en leegstand in de kernen en van boerderijen in de buitengebieden. We willen niet dat mensen op het gebied van zorg tussen wal en schip vallen. Als we ons boerenverstand maar blijven gebruiken en blijven praten met elkaar, dan komen we daar hopelijk uit.”

Op de vraag hoe Willems zichzelf zou omschrijven als politicus, antwoordt hij: “Bevlogen. Ik sta waar ik voor sta en ben niet gauw van mijn stuk te brengen. Ik verwoord het zoals ik het of wij het als partij vinden. Al jaren roep ik dat we trots mogen zijn op onze gemeente en op wat we samen bereikt hebben. We moeten vertrouwen hebben in de ambtenaren en collegeleden, maar vooral in de burgers en organisaties. Alleen als het daarmee goed zit, kunnen we bereiken waar wij als Lokaal Peel&Maas voor staan: een gemeente waar het fijn is om te wonen, werken en recreëren.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie