Lijsttrekkers Peel en Maas: Wim Hermans (CDA)

6-12-2017 door: Redactie
Wim Hermans (63) uit Maasbree was ruim dertig jaar in het onderwijs werkzaam, maar is sinds 1992 ook een bekend gezicht in de lokale politiek. De oud-wethouder stelt zich de komende gemeenteraadsverkiezingen verkiesbaar als lijsttrekker van CDA Peel en Maas. “Mijn werk als docent en vrijwilliger inspireerde mij de politiek in te gaan.”
maskTop
Lijsttrekkers Peel en Maas: Wim Hermans (CDA)
maskBottom

De Maasbreese politicus wist op de middelbare school dat hij graag leraar wilde worden. “Naast het loonbedrijf thuis, waar ik in mijn vrije tijd werkte, boeide vooral het onderwijs mij. Ik wilde kinderen iets leren, net zoals mijn oudere broer die leraar was.” Hermans ging naar de pabo in Venlo en begon in 1975 als leraar basisonderwijs in Maasbree. Dat deed hij 27 jaar lang, tot 2002. Van 2000 tot 2009 was hij daarnaast intern begeleider van de school en coachte hij leraren.

Hermans werd 25 jaar geleden door CDA-leden die hij uit het verenigingsleven in Maasbree kende, gevraagd om zich aan te sluiten. “Ik ben altijd een man van ‘het midden’ geweest die tussen de mensen staat en herken me het meest in de uitgangspunten van het CDA”, vertelt Hermans. “Het is een partij die sterk in de samenleving geworteld is en dat vind ik belangrijk. Mijn werk als leraar en het vrijwilligerswerk dat ik deed, hebben mij dan ook geïnspireerd de politiek in te gaan. Ik wilde meer kunnen betekenen voor de mensen, dus dat was een stap die bij mij paste. Ik wilde mij blijven inzetten voor de jeugd, de sport en het welzijn van de mensen en kon dat toen op een andere manier doen.”

De partij wilde Hermans op de kieslijst zetten, maar zelf gaf hij de voorkeur aan een functie in het partijbestuur. Zo werd hij in 1992 partijvoorzitter van de CDA-afdeling Maasbree en Baarlo. Toch zette Hermans zes jaar later alsnog de stap naar een publieke functie als raadslid. “Dat was in de loop der jaren gegroeid en het liep naadloos in elkaar over”, vertelt hij.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 mocht het CDA in de gemeente Maasbree twee wethouders leveren. De lijsttrekker van destijds, Giel Keulen, en Hermans namen die taak op zich. “Eigenlijk had ik die ambitie niet, maar toen de kans zich voordeed, leek die manier van samenwerken mij erg uitdagend. Dat bleek het ook te zijn. Hoewel je met zo’n publieke functie nooit meer helemaal privé bent en je het niet altijd iedereen naar de zin kunt maken, heb ik ervaren dat dat werk juist bij me paste.”

Het werk als wethouder deed Hermans naast zijn werk op de school De Linden, later De Violier. “Wethouder zijn was vóór 2010 nog een parttime functie, omdat Maasbree een kleinere gemeente was.” Na de fusie van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel tot gemeente Peel en Maas werd Hermans weer voor vier jaar aangesteld als wethouder. “Dit keer wel fulltime, omdat Peel en Maas een veel grotere gemeente is.”

‘Wethouder zijn was prachtig’

Na in totaal bijna 12,5 jaar wethouder te zijn geweest, keerde Hermans in 2014 terug als gemeenteraadslid en fractievoorzitter van zijn partij. “De afgelopen periode in de raad is mij ook weer heel goed bevallen”, vertelt hij. “Het zou mooi zijn om weer in de coalitie te komen, want zo kunnen we samen verwezenlijken waar we voor staan. Dat we de afgelopen raadsperiode niet in de coalitie kwamen, heeft het eerste jaar ook wel een beetje gestoken. Zeker omdat we de grootste partij waren.” Hermans wil er echter niet te lang bij stilstaan; die periode heeft de partij achter zich gelaten. “We willen vooruitkijken, want we gaan weer een interessante en drukke periode tegemoet. We blijven in de CDA-lijn waarin samenwerken en solidariteit voorop staan.” Eén ding is volgens Hermans zeker. Het CDA wacht eerst de uitslag af. “Niets is vanzelfsprekend, dat hebben we van de vorige gemeenteraadsverkiezingen wel geleerd.”

Of de gemeente Hermans terug gaat zien als wethouder, laat hij in het midden. “Wethouder zijn, is een drukke, maar prachtige baan. We zullen na de verkiezingen nog wel zien. Het raadslidmaatschap bevalt me nu ook erg goed.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie