Zes lintjes uitgereikt in Peel en Maas

26-4-2018 door: Redactie
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo van gemeente Peel en Maas heeft tijdens de nationale lintjesregen op donderdag 26 april, daags voor Koningsdag, zes koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De vijf heren en dame werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
maskTop
Zes lintjes uitgereikt in Peel en Maas
maskBottom

De 74-jarige Toon de Leeuw werd in zijn eigen dorp Meijel verrast door een bezoek van de burgemeester. Hij kreeg het lintje voor zijn maatschappelijke verdiensten als penningmeester, van en trainer en coach bij handvalvereniging RKMSH uit Meijel tussen 1970 en 1988. Ook stond hij in die tijd één keer in de maand achter de bar. Sinds 1981 is De Leeuw vrijwilliger bij het Meijels Mannenkoor, waar hij in diverse werkgroepen zit zoals kelneren en podiumopbouw en zich inzet bij de bloemen- en kermisactie. De Leeuw zet zich sinds 1992 in op diverse manieren in bij gemeenschapshuis D'n Binger in Meijel. Zo fungeert hij als barman, richt hij ruimtes in en speelt hij mee met musicals. Daarnaast is de gedecoreerde vrijwilliger bij Harmonie Eendracht in Meijel, zet hij zich bij de Meijelse EHBO-vereniging in en is hij sinds 2003 betrokken bij tennisclub LTC Meijel als vrijwilliger, bestuurslid en lid van de onderhoudscommissie.

Secretaris van buurtvereniging De Oude Kern uit Kessel, Frans Boll (69), kreeg in Kessel een onderscheiding opgespeld. Sinds 1974 zorgt hij voor de correspondentie en notulen van de buurtvereniging en ontwikkelt hij folders, verzorgt hij de verspreiding ervan en bedenkt en organiseert hij activiteiten. Inmiddels is hij ook al 18 jaar vrijwilliger bij voetbalvereniging Kessel waar hij klus- en onderhoudswerkzaamheden doet.

De 74-jarige Baarlonaar Jan Dietz werd ook gedecoreerd. Hij was 26 jaar penningmeester en verzorger van de ledenadministratie bij tennisclub LTC Tonido in Baarlo en zette zich in voor de bouw van het nieuwe clubhuis, de organisatie van de Nederlandse kampioenschappen jeugd en de renovatie van de tennisbanen. Sinds 1998 is Dietz zeer betrokken bij de Heilige Petruskerk in Baarlo, waar hij tot 2015 penningmeester was en inmiddels drie jaar administrateur van de clusterparochie Maasbree, Kessel, Baarlo en Kessel-Eik is. De gedecoreerde is ook al acht jaar verbonden aan Reumavereniging Peel en Maas, waar hij penningmeester is, de internetpagina bijhoudt en tijdens kienavonden de nummers omroept.

Wim Hoeben uit Maasbree werd onderscheiden vanwege zijn jarenlange inzet bij het Rode Kruis en Dorpsoverleg Maasbree. De 73-jarige is sinds 1963 vrijwilliger bij de Maasbreese afdeling van de noodhulporganisatie, nu Rode Kruis Peel en Maas. Hoeben was tussen 2000 en 2015 bestuurslid en maakte onder andere deel uit van de reorganisatie-werkgroep, begeleidde nieuwe vrijwilligers en verzorgde het kwartaalblad van de afdeling. Momenteel collecteert hij voor het Rode Kruis en benadert hij nieuwe vrijwilligers voor de collecte. Sinds 2005 is de Maasbreenaar vrijwilliger bij en bestuurslid van het dorpsoverleg in zijn dorp. Hij nam mede het initiatief voor de tweewekelijkse maaltijd, maakte deel uit van de werkgroep voor de realisatie van zorgappartementen voor ouderen en trof voorbereidingen voor het handhaven van de dagvoorziening van kwetsbare ouderen. Hij is nu secretaris van het Kernteam Zorg en Welzijn.

De Egchelse Miep Zelen-Verbugt (71) zet zich al 30 jaar in als bestuurslid, penningmeester en voorzitter van ZijActief Egchel, dat sinds 2015 Egchelse Vrouwen Actief heet. Ook was ze voorzitter van buurtvereniging De Hub en medeorganisator van de festiviteiten tijdens '50 jaar Egchel'. Sinds 1991 is ze collecte-organisator voor de Nederlandse Brandwonden Stichting, bestuurslid en contactpersoon voor Egchel bij stichting Triduüm Peel en Maas en is ze vrijwilliger bij gemeenschapshuis 't Erf in Egchel, waar ze allerlei hand- en spandiensten doet. Voor haar verdiensten kreeg zij een lintje.

Voormalig raadslid Fred Peeters van PvdA/GroenLinks werd ook onderscheiden. De 56-jarige Maasbreenaar was raadslid van de voormalige gemeente Maasbree tussen 30 mei 1995 en 22 december 2004 en van gemeente Peel en Maas van 8 mei 2014 tot maart 2018.

(De gedecoreerden van het afgelopen jaar: Henriëtte Schaffelaar, Fred Peeters, Frans Boll, Jack Beurskens, Wim Hoeben, Jan Dietz, burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo, Toon de Leeuw, Miep Zelen-Verbugt, Han Coenen, Gerrit Claassen en John Grutters (Foto: gemeente Peel en Maas)

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie