Maasbree maakt keuze over Kennedyplein

10-1-2018 door: Redactie
Het Kennedyplein aan de Dorpstraat in Maasbree laten zoals het is, of inrichten met mobiele groenbakken, ziteilanden en waterspeelmogelijkheid. Dorpsoverleg Maasbree laat de keuze aan de inwoners van het dorp over. Maasbreenaren kunnen hun stem uitbrengen via de poll op de Facebook-pagina van het dorpsoverleg.
maskTop
Maasbree maakt keuze over Kennedyplein
maskBottom
(Impressie: Drissen Design)

Het plan Hart voor Maasbree is bijna voltooid. De afgelopen jaren werd het gemeenschapshuis MFA ’t Hoës van Bree gerealiseerd, kwam er een nieuw gezondheidscentrum en een openbare school. Ook kreeg de Dorpstraat een opknapbeurt en werd de waterpomp teruggeplaatst op haar vertrouwde plek voor het voormalige gemeentehuis. In 2016 werd het Kennedyplein naast het nieuwe MFA vernieuwd, maar daarover zijn veel Maasbreenaren niet tevreden, aldus het dorpsoverleg. “De vele geparkeerde auto’s en het ontbreken van groen op het plein is velen een doorn in het oog”, laat deze weten. Daarom besloot Dorpsoverleg Maasbree met direct betrokkenen nog een keer te kijken naar een nieuwe invulling van het plein dat binnen het nog overgebleven budget moest passen. Nu het idee er is, wil het dorpsoverleg de inwoners van Maasbree laten bepalen of het ‘parkeerplein’ blijft of dat het nieuwe, alternatieve plan wordt uitgevoerd.

Uit de door het dorpsoverleg georganiseerde brainstormsessies zijn verschillende ideeën naar voren gekomen. In grote lijnen stonden beleving, multifunctionaliteit, spelen en groen centraal. Het plein moest een aantrekkelijkere aanblik krijgen, maar wel voldoende ruimte behouden om de Ossefeesten-tent er neer te kunnen zetten elk jaar, zo liet bestuurslid Bart Linssen van Dorpsoverleg Maasbree in juli weten.

In het nieuwe plan wordt het plein ingericht met groenbakken en twee ziteilanden met groen die verplaatsbaar zijn, zodat tijdens de kermis en Ossefeesten het plein leeggeruimd kan worden. De speelplaats op het lager geleden deel van het plein en het terras van horecagelegenheid Bruiz worden met elkaar in verbinding gebracht door twee waterpompen. Kinderen kunnen hier zelf water uit pompen. De zijde van de MFA en de horecazaak wordt autovrij en aan de zijde van de Kennedyflat komt een blauwe parkeerzone met veertien parkeervakken. Aan de kerkzijde kan dan de weekmarkt komen te staan. Daarnaast worden in het plan op de rest van de Dorpstraat ook bloembakken geplaatst, die automobilisten moeten ontmoedigen harder dan 30 kilometer per uur te rijden.

Tot zaterdag 20 januari kunnen inwoners van Maasbree hun stem uitbrengen via de poll op de Facebook-pagina van Dorpsoverleg Maasbree. Stemmen kan ook door een stemformulier in te vullen en in te leveren bij de Dorpsdagvoorziening in de MFA in Maasbree.

(Impressie: Drissen Design)

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie