‘Teboza moet meebetalen aan aanpassing Zandberg’

21-6-2018 door: Redactie
Er ligt een plan om de Zandberg in Helden verkeersveiliger te maken. Dit op initiatief van omwonenden en bedrijven aan de Zandberg en Molenstraat in Helden. Het College van B&W van Peel en Maas vraagt de gemeenteraad om 200.000 euro om de weg aan te passen. Enkele raadspartijen zeiden tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 19 juni dat aspergeteler Teboza, die aan de Zandberg ligt, moet meebetalen.
maskTop
‘Teboza moet meebetalen aan aanpassing Zandberg’
maskBottom

Momenteel rijden tractoren en vrachtauto’s meestal via de Molenstraat in Helden naar agrarische bedrijven aan de Zandberg. Volgens bewoners en ondernemers van de Zandberg leidt dit tot onveilige verkeerssituaties, omdat ook scholieren en andere fietsers gebruik maken van de straat. Door de kruising aan te passen, kan het vrachtverkeer van de Midden Peelweg afslaan richting Maasbree of Helden en is het niet meer nodig om via de Molenstraat te rijden.

200.000 euro

De gemeenteraad moet beslissen of er 200.000 euro beschikbaar wordt gesteld om de werkzaamheden aan de kruising te bekostigen. Zowel de coalitie als oppositie waren het erover eens dat de kruising moet worden aangepast. Er ontstond tijdens de raadsvergadering enkel discussie over of de kosten volledig door de gemeente worden gedragen.

Raadslid Joep Hermans van Lokaal Peel&Maas wil onderzoeken of het mogelijk is een bijdrage van aspergeteler Teboza te vragen die aan de Zandberg ligt en waar veel verkeer naartoe gaat. “Het bedrijf heeft er belang bij dat vrachtverkeer de straat beter kan bereiken en is mede verantwoordelijk voor de toegenomen onveilige verkeerssituatie op de straat.” Volgens raadslid Annigje Primowees van PvdA/GroenLinks is in het verleden afgesproken dat Teboza zou meebetalen aan het aanpassen van de kruising, omdat ze van plan was het bedrijf uit te breiden. Volgens wethouder Paul Sanders is het plan om op de huidige locatie uit te breiden echter van de baan. “De vraag om de verkeersveiligheid te vergroten komt van de omwonenden, maar ook Teboza heeft gevraagd of wij als gemeente willen helpen”, aldus Sanders. “Er is met het bedrijf gesproken over een eventuele financiële bijdrage, in het geval dat Teboza zou uitbreiden. Dat is niet meer het geval, dus kunnen we niet vragen of ze meebetaalt.”

Peter Craenmehr van AndersNu sloot zich bij Hermans en Primowees aan. “Ik vind het prima dat de weg wordt aangepast. Maar het is ook terecht als we de ondernemer over de situatie aanspreken.” CDA-raadslid John Timmermans en Jeanne Hesen van de VVD waren het daar niet mee eens. “We hebben nog nooit om een bijdrage gevraagd, dus waarom nu wel? Daarbij is volgens de wethouder niets vastgelegd met de ondernemer, dus erg sterk staan we niet.”

De gemeenteraad bespreekt de kruising tijdens de raadsvergadering op dinsdag 3 juli weer en neemt dan een besluit.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie