Noodzakelijke restauratie van drie kerkgebouwen

15-3-2018 door: Redactie
Er doet zich een unieke gelegenheid voor om met provinciale subsidie, een bijdrage van het bisdom en de parochies drie kerkgebouwen die onder het cultureel erfgoed vallen te restaureren. Het gaat hierbij om het kerkgebouw in Meijel, waar een grondige renovatie aan het dak en versteviging van de toren noodzakelijk is en de kerkgebouwen in Panningen en Helden.

In de afgelopen twee jaar is er door de gemeente intensief overleg gevoerd met de provincie, het bisdom en het kerkcluster St. Vincentius waar deze kerkgebouwen onder vallen. Deze restauratie vergt een totale investering van 1.334.000 euro. Hiervan neemt de provincie 50 procent voor haar rekening, het bisdom 20 procent, de parochies en de gemeente ieder 15 procent. Voor de gemeente komt dit neer op een bijdrage van 200.000 euro. Lokaal Peel&Maas vindt dit een verantwoorde investering, omdat kerkgebouwen toch zeer beeldbepalend zijn en kerken een wezenlijke bijdrage leveren aan de oorsprong en identiteit van de kernen.

Bij de toekenning van de subsidies is afgesproken, dat deze kerkgebouwen meer moeten worden opengesteld voor culturele- en toeristische doeleinden. Kerkgebouwen zijn in het verleden vaak met veel toewijding en mankracht door de parochianen zelf gesticht, vandaar dat Lokaal Peel&Maas vindt dat deze investering van 15 procent van de totale kosten ook verantwoord is.

Omdat in de raadsvergadering van 20 februari de meerderheid van de gemeenteraad zich positief heeft uitgesproken over het raadskrediet, zal dit niet anders zijn bij de besluitvormende raadsvergadering van 13 maart.

Wie Naus,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie