In de herhaling: Deregulering Arbeidsrelaties

6-7-2017 Advertorial
Wellicht weet u het nog wel: De VAR (Verklaring Arbeids Relatie) zou worden afgeschaft en in plaats daarvan zou de DBA (Deregulering Arbeidsrelaties) worden ingevoerd. Door niet langer vooraf zekerheid te geven over de zelfstandigheid van een opdrachtnemer wilde de overheid schijnzelfstandigheid tegen gaan.

De VAR is inderdaad afgeschaft per 1 mei 2017 en de DBA ingevoerd. Er is echter nog veel onduidelijk over de positie van zelfstandigen. Dit heeft er geleid tot een overgangsperiode, in eerste instantie tot 1 mei 2017, daarna verlengd tot 1 januari 2018 en nu inmiddels tot 1 juli 2018.

De overgangsperiode houdt in dat de Belastingdienst geen naheffingen en boetes oplegt in een situatie waarin (volgens de Belastingdienst) ten onrechte is gewerkt als zelfstandige, terwijl dat een loondienst had moeten zijn. Boetes kunnen nog wel worden opgelegd aan kwaadwillende, waarvan de staatssecretaris aangeeft dat het hooguit om enkele tientallen belastingplichten gaat.

Tegelijkertijd blijft het mogelijk de overeenkomst waaronder een zelfstandige opdrachtnemer samenwerkt met een opdrachtgever voor te leggen aan de Belastingdienst, waarbij de Belastingdienst de zelfstandigheid beoordeeld.

De Belastingdienst heeft inmiddels duizenden overeenkomsten beoordeeld waarbij het ‘slagingspercentage’ op slechts 20 procent ligt (!)

Het lijkt alsof de praktijk een heel andere voorstelling heeft van zelfstandigheid dan de fiscaal/juridische theorie (of in elk geval de Belastingdienst). Het is aan een nieuw kabinet, wanneer dat er komt, om deze kluwen te ontwarren en de uitgangspunten voor zelfstandigheid en schijnzelfstandigheid opnieuw vast te stellen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie