Open brief actiegroep aan gemeenteraad

15-3-2018 door: Redactie
Actiegroep ‘Geen windmolens erbij in onze achtertuin’ heeft een open brief gestuurd aan de gemeenteraad van Peel en Maas. Aanleiding voor de brief was de beslissing van de Venlose gemeenteraad op maandag 12 maart om het plan voor een windmolenpark in die gemeente af te schieten vanwege vermeende gezondheidsrisico’s voor omwonenden.
maskTop
Open brief actiegroep aan gemeenteraad
maskBottom

In de brief looft de actiegroep de beslissing van de Venlose gemeenteraad. Volgens de actiegroep zijn er recente wetenschappelijke onderzoeken die ondubbelzinnig aantonen dat onder andere de infrasone geluiden die windturbines veroorzaken, de gezondheid van omwonenden binnen een straal van 1,5 à 2 km schaden. “De gemeenteraad van Venlo acht dit gezondheidsbelang terecht groter dan het algemeen belang”, aldus de actiegroep.

Het College van B&W van Peel en Maas wees onlangs alle binnengekomen bezwaren op de voorlopige vergunning voor het windmolenpark Egchelse Heide af en gaf een definitieve vergunning aan het windmolenpark. Volgens de gemeente werden alle bezwaarmakers daarvan op de hoogte gesteld. “We hebben dit besluit uit de krant moeten vernemen en hebben tot op heden niet de motivatie van de afwijzing vernomen”, aldus de actiegroep. “Gezien de afwijzing acht het college kennelijk de gezondheid van de omwonenden van ondergeschikt belang.”

De actiegroep vindt het onbegrijpelijk dat de gemeenteraad de beslissing over de windmolens heeft gemandateerd aan het college. “Daarmee hebben zij als volksvertegenwoordigers het belang van de kiezers geschaad. Het zou de gemeenteraad sieren als zij nu een daad stelt en te doen wat zij de kiezer belooft. Daarmee zou het vertrouwen kunnen worden hersteld”, laat de actiegroep weten. “De actiegroep doet een dringend beroep op de gemeenteraad om het mandaat in te trekken en zorg te dragen voor een juiste belangen-afweging.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie