PvdA/GroenLinks wil meer openheid van coalitie

9-5-2018 door: Redactie
Oppositiepartij PvdA/GroenLinks wil meer openheid van de coalitiepartijen CDA, Lokaal Peel&Maas en VVD. Dat laten partijleden Raf Janssen, Annigje Primowees en Frits Berben weten in een open brief die ze onlangs naar de coalitie stuurden. De oppositiepartij vindt het vreemd dat zij het coalitieakkoord niet mag inzien voordat het op dinsdag 15 mei wordt gepresenteerd.

De partijen CDA (10 zetels), Lokaal Peel&Maas (8 zetels) en VVD (5 zetels) maakten op donderdag 19 april bekend dat zij samen de nieuwe coalitie gaan vormen van de gemeenteraad van Peel en Maas. Ook werd toen bekendgemaakt dat CDA twee wethouders levert, Rob Wanten en Wim Hermans, en de andere partijen ieder één wethouder presenteren: Roland van Kessel (Lokaal Peel&Maas) en Paul Sanders (VVD). Hoe de portefeuilles verdeeld gaan worden, wordt tijdens de volgende raadsvergadering op dinsdag 15 mei bekendgemaakt. Ook wordt dan het coalitieakkoord, waarin de drie partijen hun afspraken hebben opgenomen, gepresenteerd aan de complete raad en de oppositiepartijen PvdA/GroenLinks en AndersNu.

Janssen, Primowees en Berben van PvdA/GroenLinks geven aan het jammer te vinden dat zij het coalitieakkoord niet eerder dan 15 mei in mogen zien, terwijl dit hen wel beloofd was. “Nog voordat de nieuwe coalitie door een raadsbesluit is bekrachtigd, wordt de eerste belofte al niet ingelost”, aldus de oppositiepartij. “Dat is niet bevorderlijk voor het winnen van vertrouwen.”

Volgens de oorspronkelijke planning zou het coalitieakkoord twee weken na de presentatie ervan op dinsdag 29 mei inhoudelijk worden behandeld. Dan zouden ‘allen’ voldoende tijd hebben gehad om dit door te nemen, zo zou in de brief aan de raad zijn gemeld door de coalitiepartijen. Dat bevreemdt PvdA/GroenLinks, want volgens haar is onduidelijk met wie ‘allen’ wordt bedoeld.

“De coalitie heeft 23 van de 27 zetels. Wij nemen aan dat het coalitieakkoord in ieder geval met de eigen fracties besproken is. Als jullie de passage ‘met de gehele gemeenteraad’ werkelijk menen, was het netjes geweest de vier raadsleden die niet in de coalitie zitten te vragen om hun kernpunten”, aldus de partij.

Ook vindt de partij het vreemd dat ze niet eerder het coalitieakkoord mocht ontvangen, om het door te kunnen nemen.

“Op 15 mei staan wij voor de keuze al dan niet een stem uit te brengen voor de benoeming van de nieuwe wethouders. Wij waren van plan een positieve stem uit te brengen. Maar als we ons van tevoren niet enigszins kunnen oriënteren op de koers van het nieuwe college wordt dat lastig. Waarom dat uitstel en dat getalm?”, aldus PvdA/GroenLinks.

Inmiddels heeft de coalitie via een woordvoerder laten weten dat het coalitieakkoord ‘Peel en Maas 2018-2022’ een week eerder in de raad wordt besproken dan gepland, en wel op dinsdag 22 mei. Dit omdat “de agenda van de opiniërende raadsvergadering hier genoeg ruimte voor biedt”.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie