‘s ThoŽs als opmaat naar mens≠vriendelijk dorp

4-1-2018 door: Redactie
In Kessel is sinds kort de pilot ‘s ThoŽs gestart. Daarbij kunnen mensen die gebruik maken van de dorpsdagvoorziening (ddv) of andere inwoners van Kessel, in kleine groepjes activiteiten doen. De pilot is een proefproject dat moet uitmonden in een dorpsbreed initiatief. ďHet stipje aan de horizon is een mensvriendelijk KesselĒ, zo laten de initiatiefnemers weten.
maskTop
‘s ThoŽs als opmaat naar mens≠vriendelijk dorp
maskBottom

Ôs Thoës is nu nog een fysieke ruimte bij de ddv waar mensen die daar behoefte aan hebben in kleinere groepjes activiteiten als schilderen ondernemen. “De groep bij de ddv is vaak groot en sommige mensen kunnen niet goed met die drukte omgaan en er is behoefte aan verschillende activiteiten. Daarom hebben we dit bedacht”, vertelt activiteitenbegeleidster van de ddv, Christine Vink. “Wij hebben alleen de ruimte geregeld. De rest moeten de mensen zelf doen. Als ze iemand kennen die kan schilderen dan mag die hier les komen geven. Nu regelen wij dat nog voornamelijk, maar het is de bedoeling dat de deelnemers dat allemaal zelf gaan doen.”

De bedoeling van Ôs Thoës is om een wat intiemere sfeer te creëren. “Het is gevestigd in een ruimte waar tot juli nog iemand woonde. Het ligt pal naast de ddv. Bij het eten van de ddv is het vaak druk en door met een klein groepje naar Ôs Thoës te gaan, wordt het kleinschaliger. Opgeven is niet nodig, je kunt zo binnenlopen. Dat geldt ook voor de mensen die geen lid zijn van de ddv. Echt iedereen is welkom.”

Ôs Thoës is onderdeel van een serie pilots die momenteel uitgevoerd worden vanuit het Dorpsoverleg Kessel. Dat heeft allemaal te maken met het Dorpsontwikkelingsplan dat het dorpsoverleg al eerder presenteerde. Daarin staan drie pijlers, de economische, sociale en fysieke pijler. “Vanuit die pijlers proberen we toe te werken naar een mensvriendelijker Kessel”, vertelt Ger de Vlieger, verantwoordelijk voor de sociale pijler. “Ôs Thoës is een pilot in deze sociale pijler. Van daaruit kijken we wat er in de toekomst moet gebeuren om Kessel levendig te houden.”

Marlou Driessen is docent bij Hogeschool Zuyd en heeft verschillende leerlingen rondlopen bij de pilots die allerlei zaken onderzoeken. “Die ondersteunen de inwoners bij het onderzoeken waar in Kessel behoefte aan is”, vertelt Marlou. “In de pilot Ôs Thoës worden ideeën uitgeprobeerd, die al dan niet aansluiten bij deze behoeftes.” Moeten er andere activiteiten komen waar mensen aan deel kunnen nemen? Zijn de mensen eenzaam? Wat willen de inwoners op het gebied van elkaar ontmoeten? Allerlei vragen die het dorpsoverleg wil beantwoorden aan de hand van deze pilots. Maar wat moet er uit voortvloeien? Ger: “We willen dat er ontmoetingsplekken en activiteiten ontstaan in Kessel die voldoen aan de wensen van de inwoners. Locaties waar ouderen, volwassenen en jongeren elkaar tegenkomen of waar je zo maar even kunt binnenlopen.”

Nu is één van die ontmoetingsplekken Ôs Thoës. Dat zullen er waarschijnlijk meer worden en het liefste moeten die op centrale plekken in het dorp komen. “Nu is er het gemeenschapshuis De Paort, waarvan onderzocht wordt of die voldoet aan de huidige criteria vanuit kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid en wenselijkheid”, vertelt Marlou. “Misschien moet er wel een multifunctionele accommodatie komen waar diverse ontmoetingsplekken in gevestigd kunnen worden. Is er behoefte aan grote ruimtes waar veel mensen terecht kunnen of moeten er juist allemaal kleinere ruimtes komen voor een intiemere setting? Dat is één van de dingen die onderzocht worden.”

Eén van de belangrijkste onderdelen van het project is volgens Marlou dat iedereen straks meedoet. “We willen af van het woordje vrijwilliger. Sommige zaken moeten gefaciliteerd worden, maar de bedoeling is dat iedereen straks meedenkt en meedoet. Iedereen moet beseffen dat je verantwoordelijkheid draagt binnen een dorp. Samen houden we Kessel leefbaar en mensvriendelijk, door ‘het ontmoeten’ mogelijk te maken en te houden.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie