Overlast

10-8-2017 door: Redactie
Zoals u weet heeft AndersNu tegen de proef voor verruiming horecatijden gestemd. Simpel om het feit dat wij tegengeluiden hoorden en wij ons dus de noodzaak van verruiming afvragen. Daarnaast wordt er begonnen met een pilot zonder gegevens waar straks objectief aan getoetst kan worden.

Vanwege het hoge alcohol-gebruik in Peel en Maas zou volgens ons bijvoorbeeld ook het Nederlands Instituut voor alcoholbeleid STAP er onderdeel van moeten uitmaken. Dus al met al een onvolledig plan.

Met betrekking tot overlast het volgende: regelmatig krijgen wij de vraag waar overlast in welke vorm dan ook gemeld kan worden. Omdat dit via de website van de gemeente Peel en Maas niet snel te vinden is, en het onder het kopje Storingen staat, hebben wij voor u de volgende informatie. Deze informatie is actueel en anders dan de website aangeeft. Als u, schrijft u even mee, 077 327 95 50 belt, krijgt u een keuzemenu. Daar toetst u 1 voor jeugdhulp, 2 voor kindermishandeling en huiselijk geweld en 3 voor andere dringende zaken. Al adviseren wij 112 als iedere seconde telt.

Zo bent u op de hoogte van belangrijke telefoonnummers. Wij wensen u een fijne en vooral rustige vakantie toe en zien u graag tijdens bijeenkomsten van de raad, maar ook daarbuiten. AndersNu, tot uw dienst.

Marij, Jos en Adelbert,

AndersNu

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie