Partij loopt weg na vergadering

23-5-2018 door: Redactie
Oppositiepartij PvdA/GroenLinks weigerde na afloop van de raadsvergadering van dinsdag 22 mei in te gaan op het coalitieakkoord van het CDA, Lokaal Peel&Maas en de VVD. De bespreking was na de vergadering ingepland en PvdA/GroenLinks vond dat met een onofficiële bespreking de oppositie niet serieus genomen wordt. De partij besloot na de vergadering op te stappen.

“Wij vinden het een rare gang van zaken”, zo liet fractievoorzitter Annigje Primowees van PvdA/GroenLinks weten. De partij gaf aan dat het feit om de bespreking van het coalitieakkoord pas na de vergadering in te plannen tegen het zere been was. “Op die manier kunnen wij geen moties indienen die vervolgens in het akkoord opgenomen moeten worden. Wij voelen ons niet serieus genomen.”

In plaats van te blijven zitten na de officiële raadsvergadering en mee te praten over het coalitieakkoord, pakten de drie raadsleden van PvdA/GroenLinks hun spullen in en vertrokken. Geert Segers van de VVD veroordeelde het opstappen. “Jullie hebben van tevoren al besloten actie te gaan voeren. Ga lekker je gang.” Peter Craenmehr van AndersNu, de andere oppositiepartij, bleef wel zitten. Hij gaf aan te blijven zitten om er zo voor te zorgen dat de ideeën van zijn partij over het akkoord meegenomen worden in het definitieve coalitieakkoord.

Volgens de coalitiepartijen was het bespreken na de vergadering juist een handreiking naar de oppositie. “Dat hebben we zo ingepland om ervoor te zorgen dat de onderhandelaars en ook mensen van buiten de gemeenteraad mee kunnen praten over het akkoord”, aldus Rob Willems van Lokaal Peel&Maas. Met de onderhandelaars doelde Willems op de huidige wethouders die meegewerkt hebben aan het akkoord. Alleen voormalig raadslid Ton Hanssen en twee aanwezigen in de raadszaal maakten gebruik van het moment om hun vragen te stellen of mening te geven.

PvdA/GroenLinks formuleerde eerder wel een reactie op het coalitieakkoord. Daarin noemt de partij het akkoord ‘een halve brug’ waarin ze meer aandacht vraagt voor onder meer solidariteit, natuur en duurzaamheid om ‘de brug af te maken’. Het definitieve coalitieakkoord komt bij de volgende raadsvergadering, dinsdag 5 juni, in de gemeenteraad.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie