Vitale kernen en gedragen dorpsvisies

18-1-2018 door: Redactie
In onze mooie gemeente Peel en Maas zijn dorpsvisies heel belangrijk voor de leefbaarheid in de elf dorpen. Niet in elk dorp hoeft die visie hetzelfde te zijn. De mensen uit de dorpen zelf hebben hier uiteraard de goede kijk op. Verenigingen en vrijwilligers blijven overal het cement van de samenleving.

In de eerste coalitieperiode van Peel en Maas hebben wij samen met de verenigingen en andere partners gezorgd voor een breed gedragen subsidiebeleid. Een belangrijke basis om vanuit onderlinge afstemming tot gedragen beleid te komen. Een basis waarin je rekening houdt met elkaar, goede initiatieven steunt en waarin iedereen die wil, mee kan doen. Hetzelfde hebben we samen met anderen in die periode gedaan met accommodatiebeleid, waarbij verenigingen eigen beheer kregen over accommodaties en dus ook de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Daarnaast zijn er veel kleine initiatieven ontstaan, zoals vrijwilligersloketten en adviseurs van medeburgers die zorgen voor binding met de gemeenschap, zodat er voor ieder een plek is. Dat blijven we stimuleren. Waar nodig ondersteunen we vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is dit alles niet meer mogelijk. Een extra uitdaging voor de toekomst om deze onmisbare vrijwilligers en mantelzorgers niet te zwaar te belasten en hier samen nieuwe oplossingen voor te vinden. Op al deze voorbeelden is het CDA nog steeds trots. We blijven dit stevig ondersteunen. Het CDA blijft constructief meewerken en meedenken aan goede plannen voor een stabiel en solide Peel en Maas.

Wim Hermans, fractievoorzitter en lijsttrekker CDA Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie