Alles hetzelfde, of juist niet?

18-1-2018 door: Redactie
Wij zijn en blijven een constructief kritische partij; samenwerken waar het kan, kritisch zijn waar het moet, maar altijd het belang van de inwoners van Peel en Maas voorop stellend!

Jos Wilms en Marij Peeters hebben hiervoor de afgelopen vier jaar de basis gelegd die Peter Craenmehr en Edward Wezenberg met veel enthousiasme gaan voortzetten. Meer informatie over onze partij is te vinden op de website van AndersNu. Op woensdag 21 maart kunt u de nieuwe gemeenteraad kiezen.

Fractie AndersNu

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie