Soms moet je lef tonen

8-2-2018 door: Redactie
De Sociale Raad is een initiatief van de gemeenteraad van Peel en Maas om haar inwoners nauwer te betrekken bij de politiek. Het is een uniek experiment in Nederland om de inwoners extra invloed te geven op de politieke besluitvorming. Drie jaar geleden heeft een werkgroep van de raad dit democratisch proces ingesteld en een kans gegeven.

Enkele keren zijn er wat aanpassingen gedaan. Onlangs zijn er drie bijeenkomsten, na onderzoek, geëvalueerd. Een grote meerderheid, ook van de raadsleden, was positief over de onderzoeksresultaten van de Sociale Raad. Hieruit kwamen drie aanbevelingen naar voren. Handhaaf de aanpak van de derde Sociale Raad, geef inwoners meer inspraak in de onderwerpen en communiceer met de inwoners over wat er met de resultaten gebeurt. Afgelopen week lag er een raadsvoorstel voor om dit experiment voor drie jaar te verlengen. Helaas is de besluitvorming uitgesteld, omdat enkele partijen dit thema willen doorschuiven tot na de verkiezingen. Jammer dat zij niet het lef durven tonen om dit nu te besluiten, zodat in april de vierde bijeenkomst kan plaatsvinden. Juist omdat een meerderheid voor is. Hiermee ondermijnen we weer het vertrouwen van de burgers. Tijdens deze vierjarige raadsperiode is vaak gemopperd over de communicatie die niet helder of voldoende was. Juist de Sociale Raad is een voorbeeld van duidelijke communicatie en betrokkenheid naar de inwoners toe! Lokaal Peel&Maas ondersteunt dit experiment van harte. Bent u het met ons eens? Reageer dan vooral via onze website.

Tiny Valckx,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie