Coalitieakkoord CDA, Lokaal Peel&Maas en VVD

24-5-2018 door: Redactie
Op 15 mei is het coalitieakkoord ondertekend door drie partijen. Het akkoord heeft de titel ‘Geef de ruimte’ meegekregen. Eén van de redenen om hiervoor te kiezen, is om alle raadsfracties de ruimte te bieden hun eigen speerpunten in te brengen. Ook de komende vier jaar. Dus zowel vanuit de coalitie als oppositie.

Door te kiezen voor een brede coalitie is dit mogelijk en kan ook binnen de coalitie oppositie worden gevoerd. Voor het CDA is deze coalitie de beste afspiegeling van de verkiezingsuitslag en we zijn dan ook blij dat de VVD en Lokaal Peel&Maas hier hetzelfde over denken. Samen voor elkaar!

Voor het CDA ligt er een akkoord dat de komende vier jaar volop ruimte biedt het leven in Peel en Maas op hetzelfde niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Belangrijk is en blijft de zorg voor elkaar en de eigen identiteiten van de dorpen met ieder een bloeiend verenigings- en bedrijfsleven.

Wonen is voor het CDA één van de speerpunten. Op basis van vraag vanuit de verschillende doelgroepen of dorpen. Ook vinden we openbaarheid, draagvlak en de communicatie met onze burgers van groot belang. De CDA-fractie blijft het College van B&W kritisch volgen op de uitvoering van het beleid. Daar staan alle volksvertegenwoordigers voor aan de lat.

Kortom, het CDA is tevreden met dit coalitieakkoord en is klaar om het goede voort te zetten. Daar waar het kan, pakken we de ruimte voor het verbetering. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mij of één van onze tien CDA-raadsleden aan de jas trekken.

John Timmermans,
fractievoorzitter CDA Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie