Lokaal Peel&Maas over het coalitieakkoord

7-6-2018 door: Redactie
Op 21 maart bedeelde u ons met acht zetels. Een beloning voor vier jaar contentieus beleid maken, passend bij Peel en Maas. Nu weer in de coalitie. Met wethouder Roland van Kessel en acht raadsleden uitvoering geven aan het beleid volgens ons verkiezingsprogramma.

Het Lokaal Peel&Maas-verkiezingsprogramma heeft uitdrukkelijk deel uitgemaakt van de coalitiebesprekingen. Waar hebben wij met name de accenten op gelegd? We gaan op een respectvolle manier met elkaar om, meningsverschillen worden uitgesproken. We committeren ons aan het coalitie-akkoord, maar er is uitdrukkelijk ruimte voor Lokaal Peel&Maas-speerpunten. Lokaal Peel&Maas ervaart dat u als samenleving in Peel en Maas heel goed weet waar u voor staat en wat u nodig heeft voor uw leefomgeving. Wij geven ruim baan aan en willen uw initiatieven faciliteren, in onze vaktermen zelfsturing 3.0. Wij streven na, dat communicatie vanuit de gemeente voor u aanvoelt alsof men in uw schoenen staat. Samenwerking met elkaar kan daardoor nog sneller verlopen. ‘De zorg’ blijft een van onze stevige speerpunten. Uw welbevinden, met aanvulling voor uw persoonlijke leefsituatie, is de basis voor ‘prettig leven, wonen en recreëren in Peel en Maas’. Ruimtelijke inrichting, goed verdeeld in leefkernen en buitengebied, daar zetten wij ons uitdrukkelijk voor in. De natuur vervult hierin een prominente plaats. Daarnaast een welkom voor mensen van buiten Nederland, zij bieden ons soelaas voor werkzaamheden waarvoor Peel en Maas te weinig mensencapaciteit heeft. Tot slot zorgen wij dat het huishoudboekje bij dit alles op orde blijft.

Lokaal Peel&Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie