Einde Sociale Raad in Peel en Maas

8-3-2018 door: Redactie
Ook AndersNu heeft destijds groen licht gegeven om te starten met een eerste proef, maar wel duidelijk met de nodige scepsis. Het grote doel was onze burgers meer te betrekken bij het beleid van gemeente Peel en Maas.Daar zou grote behoefte voor bestaan werd ons voorgehouden.

Juist van dat uitgangspunt bleek bij de start van de eerste Sociale Raad absoluut niets. Noodgedwongen werd het aantal deelnemers drastisch naar beneden bijgesteld. Om toch aan dat verlaagde aantal van 35 deelnemers te komen, moesten zowel de externe projectleider zelf alsook een aantal ingehuurde studenten op vrije zaterdagen veel deuren langsgaan om mensen maar te bewegen toch deel te nemen. Uit de evaluatie die opgesteld werd door het extern bureau dat ook voor de voortzetting verantwoordelijk zou worden, lazen wij ook dat raadsleden van andere partijen niet voor voortzetting van dit dure experiment zijn. Desondanks stelde het college voor om dit veel te dure experiment dat wij het ‘linkse speeltje’ noemen te verlengen voor 2018, 2019 en 2020. Het moge duidelijk zijn dat onze fractie tegen dat voorstel gestemd heeft. Gelukkig dacht het CDA en ook fractie Hanssen daar hetzelfde over en stemden eveneens tegen dat collegevoorstel. Hierdoor was er een minderheid voor voortzetting van dit experiment en was het voorstel van de baan. Daardoor kan het geld (ruim 40.000 euro voor 2018 aan meer nuttige zaken besteed worden. Zo ziet u maar weer dat de ‘waakhondfunctie’ van AndersNu er wel degelijk toe doet.

Fractie AndersNu

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie