Snel internet in het buitengebied

6-12-2017 door: Redactie
Een snelle internetverbinding is belangrijk voor iedereen, omdat steeds meer via de digitale snelweg gaat. Het belang van snel internet in de hele provincie, dus ook in het buitengebied van Peel en Maas, staat voor het CDA al jarenlang zeer hoog op de agenda. Zowel provinciaal als lokaal.

Snel internet stelt ons in staat gebruik te maken van veel diensten, zoals internetbankieren, online winkelen, entertainment, telewerken, afstandsleren, communicatie met overheden en zorgdiensten. En ook belangrijk: mensen kunnen door snel internet ook langer thuis blijven wonen. Op dit moment ontbreekt een goede internetverbinding in het buitengebied, met als resultaat dat er onvoldoende gebruik van deze diensten kan worden gemaakt. Vaak ook helemaal niet. Ruim vier jaar geleden heeft de CDA-Statenfractie in nauw overleg met de lokale CDA-fractie in Peel en Maas de problematiek van snel internet in de buitengebieden en bedrijfsterreinen op de provinciale agenda gezet. Het provinciaal bestuur is er mee aan de slag gegaan en is op zoek gegaan naar een investeerder. Vorige week maandag heeft de provincie samen met deze investeerder een informatieavond gehouden over de aanleg van glasvezel in onder andere het buitengebied van Peel en Maas. Met bijna zevenhonderd aanwezigen was de belangstelling overweldigend. Er is duidelijk behoefte aan een goede internetverbinding op het platteland. Nu is de gemeente aan zet om samen met de investeerder informatie- en wervingsavonden te organiseren voor bewoners van het buitengebied. Tot aanleg van glasvezel in het buitengebied wordt overgegaan mits minimaal vijftig procent van de huishoudens meedoet. Een eenmalige kans om relatief goedkoop, fatsoenlijk en toekomstbestendig internet te krijgen in het buitengebied. Doen.

Peter Nouwen,
raadslid CDA Peel en Maas

John Verhoijsen,
CDA-Statenlid

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie