Conservatieve raad

12-7-2018 door: Redactie
Zo werd het merendeel van de raad bestempeld door de VVD, omdat zij haar zin niet kreeg. De motie ging over meer aandacht in de breedste zin van het woord voor LHBT-jongeren. De motie begon met ‘De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van al haar inwoners’. Niet bepaald een liberale gedachte, want daar zijn wij gelukkig zelf verantwoordelijk voor.

Dat er geen verplichting rust op scholen, is ook onjuist. Scholen in zowel het basis als voortgezet onderwijs, hebben de verplichting om aandacht te besteden aan seksualiteit en de seksuele verschillen. Dit ligt onder andere vast in verplichte kerndoelen. Wij vinden dat LHBT en dus seksuele diversiteit een onderdeel is van sociale veiligheid. Dat gaat over het bevorderen van sociaal gedrag door bijvoorbeeld gedragsregels op school en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie, radicalisering en extremisme zijn hiervan voorbeelden. Een specifieke doelgroep extra aandacht geven is onwenselijk en de vraag is of deze doelgroep daarop zit te wachten. Dus laten wij niet op de stoel van de ouders en het onderwijs gaan zitten. Ieder zijn verantwoordelijkheid en niet (meer) bemoeien met zaken dan voor ons noodzakelijk en wenselijk is. Aan u als lezer de vraag of dit conservatief of toch gezond verstand is. Kijk voor meer informatie op de websites van School en Veiligheid, Ouders & Onderwijs, Pestweb of Rutgers.

Adelbert Bosker,

fractieondersteuner AndersNu

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie