Groot voorstander online referendum

8-3-2018 door: Redactie
Waarom raadplegen we in Peel en Maas de burgers nooit? Het is een feit dat burgers meer direct mee willen beslissen, zeker op lokaal niveau. Dit wordt niet geaccepteerd door de huidige politieke partijen. Dat kan je geen democratie noemen.

Maar waarom zijn onze gevestigde politieke partijen tegen een referendum? Zijn ze bang hun gezag te verliezen en dat hun raadsvoorstellen sneuvelen? Is dat erg? Juist niet, de burger heeft toch al weinig binding met de lokale politiek. Daarom zouden de huidige politici bereid moeten zijn om echt naar de mening van de burger te luisteren en die over te nemen. Directe democratie middels een online referendum is landelijk een grote opgave, maar juist lokaal in een kleine gemeenschap heel goed mogelijk en eenvoudig in te voeren. Het online referendum is een peiling waar de burgers niet fysiek bij aanwezig hoeven te zijn, maar via internet eenvoudig hun mening kunnen geven. Dit is mogelijk op gemeentelijk- of dorpsniveau, afhankelijk per onderwerp. Referendauitslagen zouden bindend moeten zijn bij een meerderheid van bijvoorbeeld 75 procent. Hoe ziet het online referendum eruit voor de gemeente Peel en Maas? Heel eenvoudig en dat is de kracht. Op een site wordt het onderwerp duidelijk beschreven met een bijbehorende gedegen analyse. Ieder huisadres ontvangt een brochure met de volledige uitleg over het onderwerp en de online procedure van het stemmen. De politieke partijen zijn vrij om uitgebreid hun argumenten en adviezen toe te lichten op het online platform. Er zullen discussies ontstaan onder de burgers op Facebook, in de kennissenkring en in het verenigingsleven. Iedereen raakt betrokken, ook de jongeren.

Lars Hanssen, Blanco lijst 6

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie