Doorpakken tegen verpaupering

3-1-2018 door: Redactie
Al enkele jaren strijdt Lokaal Peel&Maas tegen verpaupering in en buiten de kernen. Denk bijvoorbeeld aan de panden zoals het voormalige pand Jaspers en de voormalige frikandellenfabriek Beckers in Meijel en discopaleis Palladio en belendende gebouwen in Helden, maar ook aan leegkomende agrarische gebouwen en stallen.

Lokaal Peel&Maas heeft bij de behandeling van de kadernota’s en begrotingen en zelfs met moties geprobeerd om de gemeente in beweging te krijgen deze verpaupering actief aan te pakken. Helaas vielen de resultaten tegen, maar er gloort hoop.

Bij de laatste begrotings-behandeling, in november, creëerden we dan toch eindelijk een opening. Lokaal Peel&Maas riep het college van burgemeester en wethouders op om enkele van deze locaties in de gemeente Peel en Maas te benoemen en in beeld te brengen wat er allemaal ondernomen is, wat er verwacht wordt en welke acties er actief ondernomen worden. Aan de hand van de aanpak die wij hieruit ervaren, kan een plan opgemaakt worden hoe we in de nabije toekomst verpaupering verder tegen kunnen gaan en misschien zelfs wel kunnen voorkomen.

Want we blijven zeggen: Lokaal Peel&Maas vindt het van belang dat het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren in Peel en Maas!

Rob Willems
fractievoorzitter Lokaal Peel&Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie