Lokaal Peel&Maas kijkt tevreden terug

8-3-2018 door: Redactie
De afgelopen 4 jaar was Lokaal Peel&Maas vertegenwoordigd in het college als grootste coalitiepartij. Onze beide wethouders Arno Janssen en Roland van Kessel hebben ieder op hun eigen vakgebied veel bereikt de afgelopen jaren. Onze vorig jaar overleden wethouder Arno Janssen heeft helaas zijn werk niet volledig kunnen afmaken.

Veel grote projecten zijn door beide wethouders opgepakt en met steun van een raadsmeerderheid tot een goed einde gebracht. Enkele van deze afgeronde projecten zijn de overdracht van het zwembad De Waterloat, Dorpshart Grashoek, het financieel ondersteunen van de hospice in Panningen en Beringe Buiten. Ook het krediet beschikbaar stellen voor de verbouwing van de voormalige huishoudschool in Panningen tot een gemeenschapsaccommodatie, was een van de initiatieven waar Lokaal Peel&Maas volledige steun aan heeft gegeven. De talrijke vrijwilligers die deze projecten mee hebben bedacht, opgepakt en naar een goed einde hebben gebracht verdienen alle lof. Dit alles kan gewoon niet gerealiseerd worden zonder hun tomeloze inzet. Wij als Lokaal Peel&Maas waarderen deze inzet enorm. Op het gebied van woningbouw is bijvoorbeeld het plan Beckers in Meijel met alle belanghebbenden succesvol opgepakt, het gaat nu ook echt gebeuren. Vele projecten zitten nog in een ontwikkelfase zoals Hof van Helden, ontwikkeling nieuwe school in Meijel en Koningslust en Dorpskern Helden. Op het gebied van veiligheid zijn de doorgaande wegen in Peel en Maas een belangrijk speerpunt. Ook de leegstand van gebouwen met het risico van verloedering blijft onze aandacht houden, ook in de komende raadsperiode.

Fractie Lokaal Peel&Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie