Pluk de dag in Baarlo

6-12-2017 door: Redactie
Als gemeenteraad hebben we vorige week de plannen rondom de legalisatie van de paardenhouderij ‘Carpe Diem’ aan de Op den Bosch in Baarlo besproken. Carpe Diem, pluk de dag. Dat hebben we die dag ook gedaan. Helaas is het nog niet tot definitieve besluitvorming gekomen. Dat volgt binnenkort.

Lokaal Peel&Maas stemt voor. Een kleine twee weken geleden zijn we met de fractie op bezoek geweest bij dit prachtige bedrijf. Indrukwekkend.

Het al jaren bestaande bedrijf kent sinds kort een nieuwe eigenaar en die is voortvarend aan de slag gegaan met de kwaliteitsverbetering van het bedrijf. Een aantal onderdelen is verplaatst en er wordt flink geïnvesteerd in groenvoorzieningen.

Opvallend onderdeel van het nieuwe plan is het realiseren van acht appartementen. Deze huisvesting is onder andere voor klanten en medewerkers van de verzorging van de paarden. Deze huisvesting voldoet helemaal aan de eerder door de gemeenteraad vastgestelde beleidsregels. Daar zijn we blij mee.

Met dit ‘nieuwe’ bedrijf krijgt de paardenbusiness in Baarlo en daarmee de gemeente Peel en Maas opnieuw een positieve impuls. En dat is goed voor de verdere economische en toeristische ontwikkeling.

Lokaal Peel&Maas biedt bedrijven in onze plattelandsgemeente de ruimte om te kunnen (blijven) ondernemen in samenhang met de omgeving. Dat geldt hier zeker.

We vinden een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat zeer belangrijk. Met het legaliseren van de paardenhouderij aan de Op den Bosch komt dit weer een stapje dichterbij. Ik zou zeggen ’vort’. Maar dan wel zonder zweepje.

Edward Wezenberg,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie