Passend onderwijs

12-7-2018 door: Redactie
Recentelijk is gebleken dat ongeveer 4.000 kinderen in Nederland met autisme gedwongen thuiszitten, omdat ze geen passend onderwijs krijgen. In 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd met als doel dat alle leerlingen, dus ook die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen.

Namens de VVD zet ik me onder meer in voor jeugd en onderwijs. Vandaar ook dat ik ben geschrokken van deze landelijke stijging. Het thuiszitten van kinderen zorgt voor ernstige schade in de ontwikkeling.

Hierover heb ik vragen gesteld aan ons college met als hoofdlijn hoeveel kinderen in Peel en Maas thuiszitten, of hier ook een stijging te zien is en hoe de samenwerking verloopt tussen onze gemeente, scholen, het samenwerkingsverband en jeugdzorg. Tijdens de vergadering van dinsdag 3 juli heeft wethouder Wim Hermans deze beantwoord. Het blijkt dat wij in Peel en Maas met het aantal thuiszitters ver onder het landelijk gemiddelde zitten, momenteel zijn het er twee, en er de afgelopen jaren geen stijging is geweest. De leerplichtconsulent is alert op (dreiging van) thuiszitters, waardoor het probleem vaak vroegtijdig wordt ontdekt. Tussen de betrokken partijen zijn directe contacten en voldoende overlegmomenten. En binnen de Actietafel Noord-Limburg worden de acties voor thuiszitters gemonitord. Ik ben opgelucht met deze uitkomst, maar uiteraard is het streven dat er geen enkel kind meer thuiszit. Dit onderwerp blijft op mijn agenda staan en mochten er nog verdere vragen of tips zijn dan hoor ik dat graag.

Suzan Hermans,

raadslid VVD Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie