100 woningen voor de kernen in Peel en Maas

22-11-2017 door: Redactie
Het College van B&W heeft onlangs besloten honderd woningen in te zetten voor woningbouw met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde die een bijdrage levert aan de vitaliteit en leefbaarheid van de kernen.

Je moet dan denken aan de bouw van levensloopbestendige (huur)woningen, waaronder (zorg)woningen voor ouderen en gehandicapten, en woningen voor mensen met een lager inkomen. Hoe deze honderd woningen precies zullen worden ingezet zal worden besproken met de gemeenschappen. Ook zet het College in op de bouw van tijdelijke woningen (voor maximaal 10 jaar) voor mensen die snel een woning nodig hebben. Dit zijn woningen voor de zogenaamde woningurgenten waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan gescheiden mensen die acuut een woning nodig hebben, jongeren, uitgeprocedeerde asielzoekers en arbeidsmigranten die zich in onze gemeente willen vestigen. Daarnaast wordt er onder andere voldaan aan verzoeken waar een positief (principe)besluit op is genomen, dan wel waar al overeenkomsten liggen met partijen.

PvdA/GroenLinks ondersteunt de inzet van het college van harte en volgens ons is het dan ook niet nodig om in gesprek te gaan met het College van Gedeputeerde Staten van Limburg. Dit omdat bovenstaande inzet genoeg ruimte biedt om de woningen in Peel en Maas te bouwen die we in de toekomst nodig hebben.

Frits Berben, Annigje Primowees, Fred Peeters, raadsleden PvdA/GroenLinks

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie