Dividend- en verblijfsbelasting

21-12-2017 door: Redactie
Het huidige kabinet heeft het onzalige idee om de dividendbelasting voor buitenlandse beleggers af te schaffen. Hier is een sterke lobby van multinationals aan vooraf gegaan. Deze actie scheelt de schatkist 1,4 miljard euro per jaar.

Dat zijn inkomsten die nuttig zouden kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld investeringen in het onderwijs en in de zorg. Op geen enkele wijze heeft het kabinet kunnen aantonen dat afschaffing leidt tot meer inves-teringen of de vestiging van bedrijven in Nederland. Bovendien wordt de vennootschapsbelasting voor grote bedrijven ook al verlaagd. In de gemeente Peel en Maas is er onlangs, door een raads-
meerderheid, besloten om de verblijfsbelasting voor toeristen en arbeidsmigranten niet te verhogen. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat een raadsmeerderheid is gezwicht voor een lobby van het toeristisch bedrijfsleven. Dit terwijl het tarief reeds drie jaar niet was verhoogd. Argument was dat er anders minder toeristen naar de gemeente Peel en Maas zouden komen. Hier is echter geen enkel bewijs voor geleverd. In de praktijk zullen, naar onze opvatting, toeristen veel meer kijken wat Peel en Maas toeristisch te bieden heeft. Bovendien wordt er door toeristen en arbeidsmigranten ook gebruik gemaakt van de voorzieningen van onze gemeente. Niet verhogen scheelt onze gemeente structureel om en nabij de 100.000 euro aan inkomsten per jaar, die we, naast investeringen in het toerisme, hard kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld jeugdzorg en armoedebestrijding. PvdA/GroenLinks heeft dan ook tegen het niet verhogen van de verblijfsbelasting gestemd. Helaas dacht een rechtse raadsmeerderheid hier anders over.

Fred Peeters,
raadslid PvdA/GroenLinks

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie