Goed internet in het buitengebied

6-12-2017 door: Redactie
Natuurlijk wil ook elke bewoner van het buitengebied gebruik kunnen maken van goede en snelle communicatiemogelijkheden (internet, telefoon, televisie). Digitaal data versturen wordt immers steeds belangrijker. En zeker agrariërs hebben steeds meer behoefte aan een snelle, veilige en betrouwbare internetverbinding. Dit gaf mij aanleiding om dit in de raad aan te kaarten bij de Kadernota, afgelopen juli.

De informatiebijeenkomst, maandag 27 november, van Provincie Limburg en diverse gemeenten te Heythuysen gaf met twee bomvolle zalen duidelijk aan hoe groot de interesse en belangstelling was. De gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert, Weert en Peel en Maas zijn al 2,5 jaar samen met MKB en LLTB in overleg hierover. Voor het aanleggen van de glasvezel is al een marktpartij gevonden, bestaande uit de firma’s Cogas Kabel Infra Buitengebied BV en CIF. Zij hebben ervaring met vijftien vergelijkbare projecten elders in buitengebieden (waaronder Aalten en Twente).

Om in het buitengebied te kunnen starten met het aanleggen, moet wel minimaal vijftig procent van de bewoners van het gebied een abonnement hebben afgesloten. Meer informatie en aanmelden kan via de site van Overal Glasvezel.

De wensen en kosten voor bewoners worden de komende tijd in kaart gebracht. Het bedrijf CIF zal, uit naam van de genoemde gemeenten en de Provincie Limburg, de komende tien tot twaalf weken alle adressen in het buitengebied bezoeken en er komen nog meer informatieavonden.

Laat deze kans voor een digitaal betere bereikbaarheid niet voorbij gaan en meldt u aan voor een betere aansluiting, zakelijk en privé.

Jeanne Hesen,
VVD Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie