VVD-kiezers bedankt

21-3-2018 door: Redactie
Dit dankwoord aan de VVD-kiezers hebben we geschreven toen we nog volop in de onzekerheid verkeerden of de resultaten van de verkiezingen aan onze verwachtingen zou gaan voldoen. Dat is het democratisch proces waar wij achter staan.

We bedanken de VVD-kiezers, want zij zijn onze motivatie om de liberale politiek in Peel en Maas gestalte te geven. Maar u bent nog niet van ons, VVD-afdeling Peel en Maas, af. Wij verwachten dat u ons informeert over uw beweegreden om deze keer voor de VVD te stemmen. Waar dient de VVD volgens u meer aandacht aan te besteden of welke gemeentelijke projecten dienen bij voorrang uitgevoerd te worden? Wij stellen uw mening en betrokkenheid zeer op prijs. Ook al bent u geen lid van de VVD, de VVD-kiezer is ons uitgangspunt voor ons beleid. We hebben een zeer goede en betrokken ploeg mensen, u hebt ze allemaal via onze publicaties kunnen leren kennen. U kunt al deze personen aanspreken en uw verwachtingen doorgeven.

Maar nogmaals hartelijk dank voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Zeer binnenkort zullen wij u informeren op welke manier wij uw stem in de gemeenteraad zullen laten doorklinken. Met dit laatste bericht van het VVD-campagneteam bedanken wij u voor het vertrouwen!

VVD Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie