Raadslid Karin Jacobs

21-6-2018 door: Redactie
Mijn eerste maand als gemeenteraadslid zit erop en er zijn al heel wat onderwerpen en raadsvoorstellen voorbijgekomen. De samenwerking binnen onze fractie is prima. We zijn allemaal verschillend, maar dat is juist positief. Op die manier vul je elkaar aan en ben je ook een reële afspiegeling van de maatschappij.

Ook met de meeste andere raadsleden heb ik kennisgemaakt. Met de nieuwe raadsleden nog net wat meer, omdat we samen een inwerkprogramma volgen dat is opgezet door de griffier. Zo hebben we presentaties gehad van ambtenaren over het sociaal domein, financiën en de ruimtelijke ordening. Op deze manier leer je inhoudelijk. Verder probeer ik ieder onderwerp dat aan de orde komt met gezond verstand en een stuk creativiteit te benaderen. Daarbij staan de meningen en de belangen van de inwoners van Peel en Maas voorop. Uitgaan van de mens en niet van de regeltjes.

Ik zie mezelf als een bruggenbouwer. Ik breng graag mensen in contact met elkaar. Als raadslid vervul ik graag een verbindende rol tussen de inwoners, ondernemers en het gemeentehuis. Ook met onze fractie zullen we meer dan ooit letterlijk en figuurlijk naar buiten gaan. Als raadslid zet ik me in voor alle elf de kernen, maar extra focus ligt op de kernen Helden en Panningen. Hier ben ik geboren, opgegroeid, hier werk en woon ik met mijn gezin. Mijn aandachtsgebieden zijn zorg en ondersteuning, bedrijven en promotie (retail, industrie en toerisme) en kunst en cultuur. Wilt u een keer met mij van gedachten wisselen of heeft u tips? Dan hoor ik dat graag.

Karin Jacobs,
raadslid VVD Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie