Toegankelijkheid centrum Meijel

5-7-2018 door: Redactie
Het is inmiddels alweer ruim twee jaar geleden dat het heringerichte centrum van Meijel feestelijk geopend is. Vele partijen hebben samengewerkt om tot een prachtig vernieuwd centrum te komen om Meijel weer op de kaart te zetten. Ook ondernemers hebben hieraan meegewerkt door forse investeringen te doen in hun panden. De leegstand loopt terug, de horeca doet ogenschijnlijk goede zaken en ook de toerist is weer volop zichtbaar. Voor deze inzet kunnen we alleen maar bewondering hebben.

Toch ontvangen we als VVD-fractie ook signalen uit de samenleving dat het centrum na de herinrichting slecht toegankelijk zou zijn voor mindervaliden. Op een drukke dag is het voor mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen een grote uitdaging om zich zelfstandig door de dorpsstraat te bewegen. Wanneer enkele parkeerplaatsen bezet zijn, zorgt een combinatie van wat ‘ongelukkig’ geplaatste lantaarnpalen ervoor dat mindervaliden soms zelfs drie keer de weg over moeten steken om van de ene naar de andere kant van de Dorpsstraat te komen. Dit zorgt voor onveilige situaties voor deze kwetsbare groep. Omdat de VVD het belangrijk vindt dat onze centra toegankelijk zijn voor iedereen en iedereen zich er veilig kan voelen, heb ik vragen gesteld aan het college. Ik wil graag weten of de problematiek bekend is bij de gemeente, of er al stappen ondernomen zijn om het centrum toegankelijker te maken en of het college bereid is om samen met relevante organisaties zoals het gehandicaptenplatform het probleem te onderzoeken en met een verbeterplan te komen. Wordt vervolgd.

Teun Heldens,
raadslid VVD Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie