Aansluiting Zandberg op Midden-Peelweg

12-7-2018 door: Redactie
In de vergadering van 3 juli is de raad akkoord gegaan met een krediet van 200.000 euro voor een weg-aanpassing van de Zandberg op de Midden-Peelweg. In eerste instantie vond Lokaal Peel&Maas dat een financiële bijdrage van Teboza op zijn plaats was, omdat de verkeersonveiligheid nu eenmaal, vooral in het aspergeseizoen, wordt veroorzaakt door het verkeer van en naar deze groothandel.

In de vergadering van 19 juni kondigden wij ook aan dat we in de vergadering van 3 juli een zogenaamde motie zouden indienen over onze zienswijze ‘de veroorzaker betaalt’. Maar tussen de twee vergaderingen in hebben alle partijen, ook wij, diverse gesprekken gevoerd met de bewoners van de Zandberg. Omdat het proces rondom de nieuwe wegaansluiting Zandberg-Midden-Peelweg al meer dan vijf jaar aan de gang is, waren er over en weer veel onduidelijkheden. Door de nieuwe gesprekken werd wel duidelijk dat de bewoners van de Zandberg om deze weg-aanpassing hebben gevraagd om een einde te maken aan de verkeersonveiligheid voor de kinderen en de fietsers. En als bewoners dat vragen en het draagvlak breed is, dan werpt dat vaak een ander licht op het nemen van een besluit. Wel hebben we wethouder Paul Sanders gevraagd goed te kijken naar enkele extra ondersteunende verkeersmaatregelen, zoals een selectief vrachtautoverbod voor de Zandberg. Maar ook nog eens extra in gesprek te gaan met de bewoners van Zandberg en Oude Dijk, voordat de schop überhaupt de grond in gaat.

Joep Hermans,

raadslid Lokaal Peel&Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie