Partijprogramma CDA Peel en Maas bekend

22-2-2018 door: Redactie
‘Samen voor elkaar’ is de titel van het verkiezingsprogramma waarmee CDA Peel en Maas de komende gemeenteraadsverkiezingen in gaat. Op woensdag 14 februari maakte de partij haar partijprogramma bekend.

Het CDA heeft vier punten waaraan zij de komende vier jaar wil gaan werken in de gehele gemeente. De partij wil een passende en betaalbare woonplek voor alle burgers van Peel en Maas, een veilige, groene en gezonde leefomgeving, kwalitatief goede zorg op maat en dat iedereen samenwerkt aan een gemeenschap waarin elke inwoner zich thuis voelt.

In haar verkiezingsprogramma heeft het CDA ook speerpunten opgesteld per kern. Zo wil de partij in Maasbree werken aan een veilige fietsverbinding tussen Maasbree en Sevenum en wil ze leegstaande gebouwen een herinvulling geven. In Kessel wil het CDA meer mogelijkheden voor woningbouw, dat de bibliotheek en het gemeenschapshuis open blijven en moet er meer aandacht komen voor de verkeersveiligheid. De herinrichting rondom het dorpshuis en een nabijgelegen schoolgebouw realiseren staat voor Koningslust op de wensenlijst. In Egchel wil het CDA werken aan rolstoel- en rollatorvriendelijke trottoirs en verlichting langs de Roggelseweg en Molenstraat voor uitgaande jongeren. In Helden wil de partij de Molenstraat aanpakken, een andere invulling voor de Kaupman bedenken en een betere inrichting van het Mariaplein. Voor Panningen wenst de partij een uitbreiding van het lang parkeren in het centrum, voor Grashoek wil ze strijden tegen een zonnepanelenweide in de kern en de partij wil dat de rotonde Bon Apart in Beringe veiliger wordt gemaakt voor fietsers en voetgangers. De verloedering van camping De Berckt in Baarlo moet worden gestopt en voor Kessel-Eik wil het CDA zoeken naar oplossingen voor de elektriciteitskabels die door de kern lopen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie