Toekomst

18-1-2018 door: Pastoraaltje
Een waargebeurde woordenwisseling van een echtpaar in de kerk: Toen de vrouw zag wat haar man op de collecteschaal wilde gooien siste ze, net iets te hard: “Hé, niet zoveel!”

De man fluisterde terug: “Die keer dat ik in de kerk kom, wil ik wel wat fatsoenlijks geven.” Die man voelde het aan. Je geeft geen klein fooitje. In de collecte offer je naar draagkracht. Jezus noemt ‘het penningske van de arme weduwe’ van groter waarde dan wat de rijken vanuit hun overvloed geven. Toch zijn er nog er nog altijd mensen die er goed van leven en een muntje van twee, vijf of tien eurocent op de collecteschaal gooien. Die denken blijkbaar dat de kerk daar de verwarming van kan laten branden, het kerkgebouw kan onderhouden en de overige kosten kan betalen. Behalve de collecte is het van groot belang dat veel parochianen de eigen parochie steunen door de kerkbijdrage. En gelukkig doen er dat veel. De kerkbijdrage is een bedrag dat men jaarlijks of in termijnen overmaakt om de kerk te onderhouden. De opbrengst hiervan vormt een onmisbaar fundament onder het voortbestaan van iedere parochie en van ieder kerkgebouw. Natuurlijk gaat het in iedere parochie om geloof, hoop en liefde. Dat is de kern, maar als de rekeningen niet meer betaald kunnen worden ziet het er slecht uit. Eénmaal per jaar ‘zeurt’ de parochie over geld. Over hoe belangrijk het is dat mensen die willen dat die parochie blijft en dat het kerkgebouw als historisch en beeldbepalende monument in het dorp voortbestaat, deze ook steunen. Zonder voldoende geld houdt het vroeg of laat op. Binnenkort slaan de parochies weer op de trom vanwege de Aktie Kerkbalans. De opbrengt is helemaal bestemd voor de eigen parochie. Met steun van velen is er zeker een toekomst.

Peter

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie