Poll week 31

1-8-2018 door: Redactie
Politie Horst aan de Maas/Peel en Maas heeft onlangs de wijkagenten opnieuw ingedeeld. In totaal zijn er vier wijkagenten actief in Peel en Maas die in duo’s werken. Beide tweetallen hebben verschillende dorpen onder hun hoede. Dat betekent één duo per vijf of zes dorpen. Is er dan nog genoeg binding als agent met de inwoners?

De nieuwe indeling komt neer op één agent per twee of drie dorpen. Dat zijn dus rond de tienduizend inwoners. Dat is een heel groot aantal. Echt binding krijgen is dan moeilijk. Je kunt als wijkagent ook niet alles in de gaten houden. Je bent dan vooral afhankelijk van tips die binnenkomen. Maar als de inwoners de agenten niet kennen, komen ze dan nog?

Van de andere kant is het zo dat het niet erg is als er maar weinig wijkagenten zijn. Het gaat er om dat inwoners de agenten weten te vinden en dat zij een luisterend oor kunnen bieden. Ook in een gemeenschap van duizend personen kan een agent niet alles meekrijgen. Belangrijk is dat de wijkagenten de meldingen serieus oppakken en klaarstaan voor de inwoners.

Vier wijkagenten voor Peel en Maas is te weinig. Wat vindt u?

Reageer op dit artikel
Schrijf als eerste bezoeker een reactie op dit artikel!
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie