Poll week 13

29-3-2018 door: Redactie
Inwoners van Peel en Maas stemden op woensdag 21 maart niet alleen voor de nieuwe gemeenteraad, maar mochten net als de rest van Nederland ook in een raadgevend referendum hun mening geven over de nieuwe Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook wel de Sleepwet genoemd. In totaal stemde 59,6 procent van de inwoners voor de wet, 40,3 procent tegen. De opkomst was iets minder dan de helft: 48,3 procent. De uitslag in Peel en Maas is overigens in strijd met de landelijke uitslag, waarbij de meerderheid tegen stemde. Sinds juli 2015 kent Nederland de Wet raadgevend referendum. Die wet stelt burgers in staat de overheid corrigerend advies te geven. De uitslag is niet bindend. Overigens wordt dit referendum mogelijk afgeschaft.

Het is goed dat door middel van zo’n referendum naar de mening van het volk wordt gevraagd. Het is een goede manier om burgers meer invloed te geven. Referenda kunnen ervoor zorgen dat kiezers actiever deelnemen aan het publieke debat.

Aan de andere kant kun je je afvragen waar we dan volksvertegenwoordigers voor hebben? Zij vertegenwoordigen toch de stem van het volk en weten wat er speelt? En is het bovendien niet veel beter om de beslissing over complexe dossiers aan degenen over te laten die er verstand van hebben?

Een referendum heeft een meerwaarde. Wat vindt u?

Uitslag
Eens 48%
Oneens 52%

Reageer op dit artikel
1
Theo Geurts, Helden (30-3-2018 | 17:11)
Raporteer deze reactie als niet OK!
Burgerparticipatie is uitstekend, constructief meedenken vooraf. Helaas vind een groot deel van de samenleving dat zij een mening moeten hebben (en dat mogen ze ook), maar dat kun je niet met een simpel ja of nee beantwoorden. Tevens zijn de tegenstemmers veelal stemmen tegen het beleid van de regering in het algemeen. Een mooi voorbeeld is de sociale raad waar de samenleving niet warm voor liep, niet constructief meedenken maar wel achteraf een mening hebben.
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie