Problemen bij huizen op Stox en Schrames

7-2-2018 door: Redactie
Bewoners van de nieuwbouwwijken Stox in Panningen en Schrames in Helden ondervinden veel last van hoogteverschillen tussen woningen. CDA-raadslid Roel Boots stelde onlangs vragen over de problemen aan wethouder Raf Janssen. Die zei het probleem te kennen, maar legt de verantwoordelijkheid bij projectontwikkelaar Wonen Limburg.

Op sommige plekken in de wijken is het hoogteverschil tussen huizen zeventig centimeter, zo zegt Roel Boots die met een CDA-delegatie ging kijken in de wijken. “We hebben een vijftal gezinnen bezocht en zijn erg geschrokken van wat we zagen en hoorden. Je kunt je voorstellen dat sommige mensen met de handen in hun haar zitten”, liet de politicus weten.

Het probleem is volgens wethouder Janssen ontstaan doordat er verkeerde peilhoogtes zijn gebruikt bij het bouwen van de huizen. “De ­ontwikkelaar, Wonen Limburg, is daar verantwoordelijk voor”, aldus de wethouder. “Wij adviseren slechts op het gebied van peilhoogtes. Ons treft geen blaam.” De wethouder gaf aan dat de gemeente vanaf nu een dubbelcheck op het bouwpeil gaat voeren, voordat wordt gestart met de bouw van nieuwe huizen. Hiermee hoopt de gemeente nieuwe problemen te voorkomen. Om de problemen op de Loenhofstraat in de wijk Stox op te lossen, werd een gedeelte van die straat verhoogd. “Goed dat dat gebeurd is”, aldus Boots. “Het is belangrijk dat het probleem nu onder de aandacht is en dat de mensen weten waar ze terecht kunnen en dat er dus een oplossing gezocht kan worden. De wethouder heeft toegezegd in gesprek te gaan met de bewoners van Stox. Daar ben ik blij om. De vragen over de Schrames liggen nog bij de wethouder. Daar verwacht ik binnenkort de antwoorden op te krijgen.”

Boots stelde ook nog vragen over de slechte grond in de nieuwbouwwijken. Volgens hem zit er veel puin in de grond en trekt regenwater heel langzaam de grond in. Die problemen waren nieuw voor de gemeente. Wel gaf de wethouder aan dat ook hier de gemeente niet verantwoordelijk is, maar de betreffende projectorganisatie moet worden aangesproken.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie