Proces gemeenteraadsverkiezingen bijna ten einde

16-5-2018 door: Redactie
Met het installeren van de nieuwe wethouders en presentatie van het coalitieakkoord op dinsdag 15 mei, is het proces rond de gemeenteraadsverkiezingen bijna ten einde. Wim Hermans en Rob Wanten van het CDA, Roland van Kessel van Lokaal Peel&Maas en Paul Sanders van de VVD werden officieel in hun functie geheven. Wat nog rest, is de bespreking van het coalitieakkoord. Die vindt plaats op dinsdag 22 mei.

Wim Hermans presenteerde op 15 mei het coalitieakkoord met het motto ‘Geef de ruimte!’. De plannen van de coalitie spitsen zich onder meer op de vergroting van het woningaanbod, het voortzetten van de zelfsturing in de dorpen en het beperken van regels. “Wij leveren onze bijdrage aan het goede leven in Peel en Maas in de eerste plaats door, als betrokken partner, ruimte te geven voor ontwikkeling”, staat te lezen in het akkoord. De oppositiepartijen PvdA/ GroenLinks en AndersNu mochten na de presentatie een eerste reactie geven op het akkoord. Wat uit de reacties van Annigje Primowees (Pvda/ GroenLinks) en Peter Craenmehr (AndersNu) vooral naar voren kwam, was de onvrede over de grote coalitie. De drie coalitiepartijen hebben samen 23 zetels, waardoor de oppositie slechts vier zetels in de raad bezet. Inhoudelijk werd er nog niet ingegaan op het akkoord.

"Waarom moet het zo groot?”, vroeg Primowees zich af. “Waarom niet gewoon twee partijen?” Hermans: “De programma’s van de drie partijen lijken zo veel op elkaar dat we gaande de gesprekken de gedachte kregen met z’n drieën verder te gaan. Het is niet nodig één partij buiten te sluiten als je over zoveel zaken hetzelfde denkt. De oppositie krijgt op deze manier de kans zich extra te profileren.”

Primowees vroeg zich ook nog af of Lokaal Peel&Maas niet bekaaid uit de coalitiebesprekingen is gekomen. De partij haalde acht zetels, twee minder dan het CDA, maar mag net als de VVD (vier zetels) één wethouder leveren. “Als we precies naar de zetelverdeling hadden gekeken, was het CDA op 1,7 wethouder uitgekomen, Lokaal op 1,4 en de VVD op 0,9. Een parttime-wethouder had niet onze voorkeur”, reageerde Wim Hermans. “Alle partijen konden zich vinden in deze verdeling, dus Lokaal Peel&Maas ook.”

Wim Hermans krijgt de portefeuille Jeugd, Participatie en Cultuur. Roland van Kessel wordt verantwoordelijk voor Vitale gemeenschappen en Zorg en Ondersteuning. Paul Sanders houdt zich de komende vier jaar bezig met Financiën, Economie en Beheer Openbare Ruimte. Rob Wanten krijgt de portefeuille Fysieke Leefomgeving en Wonen. Inhoudelijk werd er slecht zijdelings ingegaan op het akkoord. Bij de raadsvergadering op dinsdag 22 mei wordt het akkoord verder behandeld door de oppositiepartijen

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie