Provinciale Staten in actie voor meer agenten

4-7-2018 door: Redactie
Vanuit de negen provinciale politieke partijen is er steun om meer agenten naar de provincie Limburg te halen. Dat blijkt uit een brief die Provinciale Staten vrijdag 29 juni naar het dagelijks bestuur van de provincie, Gedepu­teerde Staten, stuurde. De partijen willen dat de criminaliteit in de provincie ook in de toekomst goed bestreden kan blijven worden en daar zijn meer agenten voor nodig. Die mening deelt de gemeenteraad van Peel en Maas.

CDA, PvdA, SP, VVD, GroenLinks, 50PLUS, Volkspartij Limburg, PVV en Partij voor de Dieren zijn vertegenwoordigd in de volksvertegenwoordiging van de provincie, Provinciale Staten. In de motie aan het dagelijks bestuur van de provincie geven de partijen aan dat er vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid meer agenten naar Limburg moeten worden gestuurd, in plaats van de 31 die eerder deze maand werden aangekondigd. Ten opzichte van andere regio’s in het land heeft Limburg weinig agenten ter beschikking vanwege de grensoverschrijdende criminaliteit die vaak met drugs te maken heeft, vinden de partijen.

Dat het ministerie besloot slechts 31 agenten naar Nederlands Limburg te sturen, doet volgens hen geen recht aan de problemen in de provincie. In haar motie roepen de partijen het college van Gedeputeerde Staten op om de mening te steunen en het ministerie te laten weten dat er vanuit Provinciale Staten steun is om meer agenten beschikbaar te stellen, zodat de problematiek goed bestreden kan worden. De gemeenteraad van Peel en Maas nam eerder ook dit standpunt in. Zij riep het dagelijks bestuur van de gemeente (het College van B&W) op om een klacht in te dienen bij het ministerie. Die motie werd door verschillende gemeenteraden ondersteund. De brief van Provinciale Staten is het eerste signaal dat namens heel Limburg klinkt.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie