Raad schuift Huis van de Gemeente-plan door

31-1-2018 door: Redactie
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft de beslissing over de herinrichting van het gebied rondom het Huis van de Gemeente in Panningen doorgeschoven. De partijen wilden nog geen keuze maken tussen de vier verschillende varianten die wethouder Paul Sanders de gemeenteraad heeft voorgelegd. De beslissing over welk plan wordt gekozen, is doorgeschoven naar de vergadering van eind februari.
maskTop
Raad schuift Huis van de Gemeente-plan door
maskBottom

De herinrichting gaat om de parkeerplaatsen bij het Huis van de Gemeente, het Wilhelminapark en de oude burgemeesterswoning die aangepakt gaan worden. De gemeente begon met drie varianten (A, B en C). Twee van die plannen waren te duur, maar juist het duurste plan (A) heeft de voorkeur van de TIP-groep, de adviesgroep bestaande uit ondernemers, omwonenden en organisaties. Omdat er veel kritiek vanuit de gemeenteraad kwam op de plannen, besloot de gemeente nog een vierde variant (D) toe te voegen.

Ondanks dat in de raads-vergadering van dinsdag 16 januari al veel kritiek kwam vanuit de raad op de sloop van de burgemeesterswoning, sneuvelt het pand in variant D ook. Dat stuitte vooral AndersNu en PvdA/GroenLinks tegen de borst. De twee partijen willen eerst weten wat de waarde is van het gebouw, voordat het zomaar gesloopt wordt. Daarnaast willen zij een variant waarbij de burgemeesterswoning wel overeind blijft staan. De wethouder zegde toe die twee zaken uit te zoeken en aan de raad te presenteren.

In variant D komt er in het vernieuwde Wilhelminapark één bouw-kavel te liggen die verkocht kan worden om een gedeelte van de kosten van het plan te dekken. Met die opbrengst, volgens de gemeente 200.000 euro, blijft de variant binnen het gestelde budget van 500.000 euro, aldus de gemeente. Variant A zou volgens de gemeente 565.000 euro boven het budget zijn.

“Het is toch raar dat de ene woning wordt afgebroken en er op een andere plek een moet verschijnen”, aldus Peter Craenmehr van AndersNu. Fred Peeters van PvdA/GroenLinks voegde daar aan toe dat “alleen de grondprijs van de burgemeesters-woning al meer dan 200.000 euro kan opleveren.”

Eenmansfractie Ton Hanssen en de VVD (vier zetels) lieten weten het liefst variant A te zien, maar kunnen leven met variant D. Het CDA (negen zetels) kon zich ook vinden in het nieuwe plan. Daarmee kan variant D in principe op een meerderheid in de raad rekenen. Ton Hanssen: “Als je geld wil maken, moet je percelen verkopen. Als je een mooi park wil, moet je dat niet doen.” Saskia Vintges van de VVD noemde het gebied het “visitekaartje voor heel Peel en Maas” en de partij zou dus het liefst variant A zien.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie