Recreatie en de politiek

28-12-2017 door: Redactie
Jaarlijks bezoeken vele toeristen onze gemeente om te recreëren en om vakantie te vieren. Er wordt veel gebruik gemaakt van de fiets- en wandelroutes door de bossen, langs de Maas of door Nationaal Park De Grote Peel. We zijn een ondernemende gemeente waar bijna elk weekeinde wel ergens iets te doen is. Dit maakt dat de bezoeker de gemeente Peel en Maas hoog waardeert en er graag terugkomt.

Dit zien we ook terug in de opbrengsten van de verblijfsbelasting en de werkgelegenheidscijfers, die voor de toeristische sector hoger zijn dan het landelijk gemiddelde.

De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden om te overnachten, met name in de regio, sterk toegenomen. Al enige tijd werken we daarom samen in de regio om te zorgen dat er een gevarieerd aanbod blijft aan verschillende overnachtingsmogelijkheden. In het nieuwe Provinciaal Ontwikkelingsplan Limburg worden daarom voorwaarden gesteld aan nieuwe uitbreidingen van hotels en campings waarbij ondernemers gestimuleerd worden met nieuwe, onderscheidende ideeën te komen. Onze gemeente heeft, naast een aantal grote, vooral veel kleine campings. Dankzij onze wethouder en mede-VVD’er Paul Sanders zijn ook hiervoor beleidsregels gekomen. De nieuwe beleidsregels regelen niet alleen grootschalige uitbreidingen, maar maken het ook voor kleine ondernemers mogelijk om uit te breiden. Afgelopen week werd het nieuwe plan unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad. De VVD steunt de regionale ambitie van harte omdat ze kansen biedt voor alle recreatieve ondernemers en daarmee ook meer toeristen weet te verleiden in onze gemeente te recreëren en te overnachten. Namens de VVD wensen wij u alvast een goede jaarwisseling toe.

Saskia Vintges en Thea Huys,
VVD Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie