‘We richten ons nu eens naar de Maas toe’

20-12-2017 door: Redactie
Over een jaar zou de loswal aan de Maas in Kessel een bruisende boulevard moeten zijn waar boten aanmeren, toeristen flaneren en kinderen kunnen spelen. Om alle ideeën uit te voeren, is echter extra geld nodig. Het Dorpsoverleg Kessel (DOK) ging daarom woensdag 13 december met inwoners van Kessel in gesprek over de plannen voor de Maasboulevard van Kessel.
maskTop
‘We richten ons nu eens naar de Maas toe’
maskBottom
Een impressie van hoe de huidige loswal er volgens de eerste tekeningen uit zou moeten komen te zien. (Beeldbewerking: Dorpsoverleg Kessel)

De initiatiefnemers, Gabor Kovacs en Gerald Driessen van het DOK, pakten ruim een half jaar geleden het ‘loswalproject’ al op. Er bleek geld beschikbaar te zijn om de loswal op te knappen vanuit de voormalige gemeente Kessel. Voor het project kan subsidie worden gegeven vanuit het actief waterrecreatiefonds van de provincie Limburg en ook gemeente Peel en Maas zou bereid zijn bij te dragen aan het project. Het project wordt uitgevoerd door gemeente Peel en Maas, met hulp van de provincie Limburg, Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat, van wie de loswal is.

“Als dorp hebben we ons altijd met de rug naar de Maas gekeerd”, aldus Kovacs over het idee achter de ‘Maasboulevard van Kessel’. “In Peel en Maas zijn we het enige dorp dat aan de Maas ligt en daar moeten we gebruik van maken. Met dit plan richten we ons gezicht voor het eerst naar de Maas.”

Het complete plan moet 1,6 miljoen euro gaan kosten. “We zoeken nog vier ton”, aldus Driessen. “Zoals het er nu naar uitziet, zijn niet alle plannen uitvoerbaar. Daarom hopen we op ondernemers die graag iets bij willen dragen of hun naam aan de uitkijktoren of sokkel willen geven, want die twee onderdelen zijn financieel momenteel niet realiseerbaar.”

Het afgelopen half jaar organiseerde het DOK diverse bijeenkomsten waar Kesselnaren ideeën aandroegen wat er met de wal moest gebeuren. Op basis daarvan werden plannen gemaakt, die naar illustraties werden vertaald. Op de loswal moeten straks kleine en grote boten aan kunnen meren, zoals plezierboten, sloepjes en grotere schepen die bijvoorbeeld vanuit Roermond komen. Informatieborden vertellen toeristen en andere bezoekers over de gemeente en het dorp Kessel en er is ruimte voor pop-up horeca, een marktje of een kiosk. De grond van de loswal wordt één grote landkaart, waar de Maas, Naarbeek en Wijnbeek door middel van kleine waterstroompjes worden uitgebeeld. Ook moeten er grote, verlichte loungetrappen komen waar mensen op kunnen zitten, die uitmonden in een watertrap en er staat een kiezelstrandje op de planning.

Ondernemers kunnen daarnaast een opvallende steen kopen waarbij bezoekers door middel van een scanbare code informatie kunnen winnen over de onderneming. De opbrengst daarvan wil het DOK gebruiken voor het onderhoud van de loswal. Het DOK heeft daarnaast de wens een uitkijktoren te realiseren en een sokkel te bouwen waar het hoog water van 1993 en 1995 op wordt uitgebeeld. Ten slotte komt er een wandelpaadje richting Kasteel De Keverberg, zodat men van de wal naar het kasteel kan lopen.

Vanwege de subsidieaanvraag die loopt bij het watersportfonds en de overige gelden die in principe beschikbaar zijn, zou het eerste deel van het loswalproject al in de zomer van 2018 gerealiseerd kunnen zijn, zo zeggen Kovacs en Driessen. “Als we groen licht hebben, kan het heel snel gaan”, aldus Driessen. “In februari weten we of de subsidie wordt toegekend, zodat de gemeente aan de slag kan met het papierwerk. Met een beetje geluk is in de zomer fase één gerealiseerd. De wens is ook om in maart 2019 klaar te zijn.” Hoewel beide initiatiefnemers van het dorpsoverleg de kar met de plannen hebben getrokken, willen Driessen en Kovacs dat andere mensen die kar mee gaan trekken. Driessen: “Straks gaat de gemeente aan de slag en kunnen wij enkel sturing geven. Daarvoor zoeken wij nog hulp van inwoners, ondernemers of andere geïnteresseerden.” De werkgroep Branding van het dorpsoverleg, verantwoordelijk voor de Kesselse ‘dorpsromantiek’, heeft haar medewerking al toegezegd.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie