Wethouder Sanders hekelt uitspraken gedeputeerde

11-4-2018 door: Redactie
Demissionair wethouder Paul Sanders van gemeente Peel en Maas hekelde onlangs op Twitter de uitspraken die gedeputeerde Daan Prevoo van provincie Limburg vorige week deed. Sanders is de regionale kartrekker van de huisvesting van arbeidsmigranten in Noord-Limburg. Volgens Sanders worden arbeidsmigranten, in tegenstelling tot de uitspraken van Prevoo, wél op een goede manier gehuisvest in de provincie.

Prevoo deed zijn uitlatingen op woensdag 4 april in dagblad De Limburger en een dag later nog een keer op Twitter. Sanders kon zich toen niet meer inhouden en reageerde op de tweets van de provin­ciaal bestuurder. Volgens Prevoo worden arbeidsmigranten in Limburg ‘derderangs gehuisvest, opgehokt op vakantieparken’ en komen vaak terecht bij ‘andere illegale woonvoorzieningen en huisjesmelkers’. Sanders reageerde: “Er zijn hele goede voorbeelden van legale huisvesting op vakantieparken. Niet opgehokt, maar keurig volgens de richtlijnen van de FNV.”

Ook ging het in de Twitter-discussie over de integratie van arbeidsmigranten. Volgens Sanders is wetenschappelijk aangetoond ‘dat tijdelijke arbeidskrachten juist niet willen integreren’. “’Niet willen integreren’ is een uitspraak die pertinent onjuist is en weer een negatief beeld schetst”, reageerde de gedeputeerde. Ook aan die uitspraak ergerde Sanders zich. “Prevoo heeft zich niet verdiept in de materie. Zijn uitspraken kloppen gewoon niet.”

Sanders is regionaal kartrekker op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten. Hij probeert met de andere gemeentes in Noord-Limburg oplossingen te vinden voor de woonproblemen van arbeidsmigranten. “Ik heb de uitspraken van Prevoo tenenkrommend gelezen. Hij valt zijn eigen collega’s van Gedeputeerde Staten aan die een paar dagen eerder nog een versoepeling van de regels omtrent huisvesting bekendmaakten. Dat is niet heel netjes.”

Volgens Sanders voldoen de woningen van arbeidsmigranten in de regio aan de strenge normen van de FNV. “Kijk naar het nieuwe logiesgebouw bij recreatiepark BreeBronne in Maasbree of de woningen op camping De Berckt in Baarlo. De arbeidsmigranten worden daar hartstikke goed opgevangen. De uitspraak dat ze slecht gehuisvest worden, is gewoon niet waar. Prevoo heeft te weinig kennis van de materie.”

Waar Sanders ook moeite mee had, was het feit dat Prevoo arbeidsmigranten ‘derderangsburgers’ noemde zonder echte kansen op integratie. “Er is gewoon wetenschappelijk bewijs dat dat veel arbeidsmigranten niet wíllen integreren. Die hebben geen interesse in een dorp, maar willen wonen op een goed ontsloten locatie tegen een redelijke kwaliteit en prijs. Dit is anders dan mensen die permanent willen blijven. Niet alle arbeidsmigranten zijn hetzelfde.”

Sanders geeft Prevoo nog een duidelijk advies. “Laat de gemeentes de problemen rond de huisvesting van arbeidsmigranten zelf oplossen. Wij weten wat hier speelt en wat er mogelijk is. Beter dan de bestuurders in Maastricht.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie