Bruiz krijgt geen schadevergoeding

20-7-2017 door: Redactie
Horecaonderneming Bruiz, gevestigd in MFA ’t Hoes van Bree in Maasbree, krijgt geen vergoeding van de gemeente voor het feit dat het plein in Maasbree niet op tijd gereed was. Dat is het advies van de bezwarencommissie van de gemeente over de aansprakelijkheidsstelling die door het bedrijf was ingediend.

Bruiz wilde het terras al tijdens de kermis in Maasbree van vorig jaar in gebruik nemen. ‘Omdat het MFA dan nog niet opgeleverd zou zijn en er dus ook nog geen begin hoefde te worden gemaakt met het terras, zou dat in principe niet mogelijk zijn’, stelt het College van B&W. De gemeente gaf echter bij Bruiz aan dat het openbaar gebied, waar het terras zou komen, al voor de kermis gereed zou zijn. ‘Tot kort voor de kermis was de gemeente dit oordeel toegedaan en heeft dit dan ook met Bruiz als zodanig gecommuniceerd’, aldus het college. ‘Door omstandigheden, slecht weer en uitloop van werkzaamheden, was het openbaar gebied ten tijde van de kermis niet gereed en kon het dus niet als terras gebruikt worden.’

Bruiz ging wel uit van een terras en stelde de gemeente aansprakelijk voor gemiste inkomsten en gemaakte kosten. Die claim wees de gemeente af, waarna Bruiz een bezwaar indiende. De bezwarencommissie van de gemeente oordeelde echter dat de afspraken die de gemeente en Bruiz hadden gemaakt, niet als formele bestuurlijke toezeggingen gezien kunnen worden. ‘Er kunnen dus geen rechten aan ontleend worden’, aldus de gemeente. ‘Er was slechts sprake van een poging om de ondernemer tegemoet te komen in zijn verzoek. Deze poging geldt echter niet als een bestuurlijke toezegging.’ Bruiz kan nog de gang naar de rechtbank maken, maar het is nog onduidelijk of het bedrijf dat gaat doen. “We zijn momenteel nog in overleg met de gemeente over hoe het afgehandeld wordt”, laat Bruiz weten.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie