Bijzondere bouwwerken: Baarlo

9-5-2018 door: Redactie
Elke kern in de gemeente Peel en Maas heeft van die gebouwen die niet weg te denken zijn. Gevoelsmatig zijn ze er altijd al geweest, ook al hebben ze misschien een geheel nieuwe bestemming gekregen. HALLO Peel en Maas dook in de archieven en zocht het verhaal achter die bijzondere bouwwerken. Zoals het voormalige Hotel De Molen aan de Napoleonsbaan in Baarlo, dat nu dienstdoet als wokrestaurant.
fotoMasker
Vorige foto
Vorige foto
Foto: collectie voormalige gemeente Maasbree via PeelenMaasNet

Aan de rijksweg Napoleonsbaan in Baarlo werd in 1867 een grote windmolen gebouwd, aldus Historische Werkgroep De Borcht Baarlo. “Het woongedeelte was al omstreeks 1830 gebouwd door de familie Hoefnagels en het was één van de eerste huizen aan de nieuwe doorgaande weg. Hoefnagels breidde het boerenbedrijf uit tot molenbedrijf, waarna het bedrijf in 1861 in handen kwam van Theodorus Houba uit Maasbree.” Het bedrijf werd in 1870 overgenomen door molenaar en logementhouder Gerardus Daniëls. Voerlui, ook wel paardenmenners genoemd, konden er overnachten en hun paarden en koetsen onderbrengen. Daniëls dochter Johanna hertrouwde na het overlijden van haar eerste man met ene Hendrik Martens, aldus de historische werkgroep. De familie Martens zette het molenbedrijf daarna voort.

Door Duitsers in oorlog verwoest

In de volksmond werd de windmolen ook wel ‘de dampmeule’ genoemd, omdat ze naast windkracht ook werd aangedreven door stoom. “Bij de molen stond een hoge schoorsteen die deel uitmaakte van de met hout of kolen gestookte stoomketel”, schrijft de historische werkgroep. “De schoorsteen werd in 1900 gesloopt omdat de molen toen kon worden aangedreven met behulp van een benzinemotor. In de avonduren zorgde de motor voor de aandrijving van een elektro-dynamo. Deze elektromotor voorzag de huizen in de dorpskern van elektrisch licht. Aan het eind van de oorlog werden ‘de dampmeule’ en de bijgebouwen tegelijk met de standaardmolen aan de Molenberg in Baarlo door de Duitsers opgeblazen en volledig verwoest.

Na de oorlog werd de molen herbouwd en ging het huis dienst doen als hotel, grand-café en restaurant. De molen was sinds 1940 eigendom van Jan Muysers en ging later over in handen van de familie Gielen, totdat de maalderij in 1991 definitief werd afgebroken. Maan Martens (‘Manni van de Meule’) was de derde en laatste generatie Martens die het café-restaurant exploiteerde. Daarna droeg hij het stokje over aan het Haagse echtpaar Karel en Anneke Bloemhoff.

In 1994 werd Hotel Grand Café De Molen flink verbouwd door de toenmalige exploitanten Lennie Dorssers uit Sevenum en Peter Coopmans uit Maasbree. Het gebouw kreeg, naast een ingang aan de zijde van de Napoleonsbaan, ook een ingang aan de Bong-kant van het gebouw. Ook werd een wintertuin gerealiseerd, een aanbouw die vrijwel volledig van glas is gemaakt. Dat veroorzaakte nog een slepende kwestie tussen de exploitanten en de gemeente Maasbree, omdat die wintertuin zonder vergunning zou zijn gebouwd.

Wokrestaurant familie Chang

Uiteindelijk ging het pand over in handen van de familie Chang, die er Chinees-Indisch restaurant Peking Garden ging exploiteren. Op woensdag 29 november 1995 opende het nieuwe restaurant haar deuren. In de jaren daarna werd het pand nog diverse keren uitgebreid. Ook werden nog enige jaren hotelkamers verhuurd. In 2008 werd het officieel een wokrestaurant en die bestemming heeft het voormalige Hotel De Molen tien jaar later nog steeds. Het oorspronkelijke gebouw is inmiddels uitgebreid met een aanbouw en grotere wintertuin.

Bron: Historische Werkgroep De Borcht Baarlo; ‘Van Barle tot Baarlo, monumenten uit een rijk verleden’, Pierre Houben (1984); ‘Hotel-restaurant De Molen Baarlo heropend’, Op den Baum (juni 1985); ‘Hotel Grand Café de Molen in Baarlo geopend’, Op den Baum (juni 1994).

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie