Bijzondere bouwwerken: Kessel-Eik

11-4-2018 door: Redactie
Elke kern in de gemeente Peel en Maas heeft van die gebouwen die niet weg te denken zijn. Gevoelsmatig zijn ze er altijd al geweest, ook al hebben ze misschien een geheel nieuwe bestemming gekregen. HALLO Peel en Maas dook in de archieven en zocht het verhaal achter die bijzondere bouwwerken. Na een korte pauze sinds de Obelisk in Beringe aan bod kwam, wordt nu het volgende bouwwerk uitgelicht. Dit keer het gemeenschapshuis van Kessel-Eik.
maskTop
Bijzondere bouwwerken: Kessel-Eik
maskBottom
Het gemeenschapshuis anno november 1969 (Foto: Gemeente Peel en Maas via PeelenMaasNet)

Het gemeenschapshuis van Kessel-Eik begon als houten noodgebouwtje met een zaal en werd rond 1965 gebouwd aan de Lindelaan bij de kerk. Een echt gemeenschapsgebouw was er toen nog niet. De activiteiten die in het dorp georganiseerd werden, vonden plaats in de twee cafés en de noodwoningen die gerealiseerd waren. Ook de bejaardenvereniging had er een plek. “Er werd steeds uitgezien om een geschikt gebouw voor Kessel-Eik op de kop te tikken, maar diverse moeilijkheden waren oorzaak dat alles op niets uitliep”, zegt historicus Ton Hendricks in de parochiekroniek die hij in 1990 schreef vanwege het 40-jarig jubileum van de kerk in het dorp.

Tot 1969 had Kessel-Eik geen gebouw dat voor een gemeenschapshuis door kan gaan. Het was rector Wouters van het rectoraat (later parochie geheten) die het voortouw nam om er een te realiseren, aldus Hendricks in zijn kroniek. Met hulp van gemeentelijke subsidie kon het eigen gemeenschapshuis er komen. Rector Wouters vormde een stichtingsbestuur, samen met aannemer en mede-­kerkbestuurslid Chr. Op ‘t Roodt en zes leden van de drie buurtverenigingen: Jos Vromans, Frans Muurmans, Harry Veuglers, Ton Kuypers, Toon Bergs en Tony Bruijnen. Als negende bestuurslid werd Piet Niessen aangetrokken, die ook betrokken was bij de kerk.

Directiekeet voor 17.605 gulden

In maart 1969 werd in Roermond voor 17.605 gulden een grote directiekeet gekocht. Er moest centrale verwarming worden geïnstalleerd, elektriciteit en kelders worden aangelegd, meubelen, gordijnen, toiletten worden gekocht en schilderwerk gedaan. “Het gebouw had een oppervlakte van 30 bij 10 meter, met een dansoppervlakte van 100 vierkante meter. Hoewel de naam notarieel is vastgelegd als parochiehuis, wordt het in de volksmond steeds gemeenschapshuis genoemd”, schrijft Hendricks.

Diverse bedrijven uit het dorp en Kessel-Eikenaren hielpen mee de keet te vervoeren, het terrein bouwklaar te maken en de keet helemaal klaar te maken voor gebruik. Op 22 november werd het parochiehuis officieel geopend door wethouder Sieben.

Twee jaar later, in 1971, werd het gemeenschapshuis flink uitgebreid. Er werd een houten gebouw van 8 bij 5 meter aangebouwd, waar de openbare bibliotheek werd ondergebracht. De keuken werd gemoderniseerd, er kwam een telefooncel en een opslagruimte die ook als kleedkamer werd gebruikt. “Ook kreeg men de beschikking over twee biljarttafels, twee voetbalspellen, verschillende pingpongtafels en talrijke andere spellen.”

Begin jaren 80 besloot het stichtingsbestuur te onderzoeken­ of het dorpshuis kon worden uitgebreid, gerenoveerd of helemaal vernieuwd. “In eerste instantie was het gemeentebestuur niet erg enthousiast, omdat toen nog volop de discussie aan de gang was over het stichten van een sporthal”, aldus Hendricks. In 1982 werd besloten geen sporthal te realiseren en konden de plannen­ voor het parochiehuis worden doorgezet. Een renovatie zou ruim 200.000 gulden kosten, nieuwbouw slechts 100.000 gulden na aftrek van diverse subsidies van de gemeente en provincie en doordat het kerk­bestuur de grond beschikbaar stelde. Het stichtingsbestuur sloot een lening af voor de 100.000 ­gulden, waarna werd gestart met de bouw. In november 1983 werd het nieuwe gebouw geopend.

Inmiddels bestaat het gemeenschapshuis in de huidige vorm al ruim dertig jaar. In die tijd is er vrijwel niets veranderd. Onlangs is begonnen met de renovatie, die hard nodig is om het gebouw ook in de toekomst te kunnen blijven gebruiken. In februari stelde de gemeenteraad van Peel en Maas 810.000 euro subsidie beschikbaar hiervoor. Daarmee wordt onder meer een dorpsdagvoorzieningsruimte, ontmoetingsruimte, entree en keuken gerealiseerd. Ook wordt de toegankelijkheid voor mindervaliden verbeterd, komen er geluidsisolerende schuifwanden, worden het plafond, vloeren en toiletgroepen vernieuwd en wordt het pand energiezuiniger. Het vernieuwde gemeenschapshuis moet in augustus klaar zijn.

Bron: Ton Hendricks; ‘Parochiekroniek, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de bouw van de kerk te Kessel-Eik’, samengesteld door A. Hendricks ­(september 1990).

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie