Aankoop ‘statushouderswoningen’ van de baan

12-1-2017 door: Redactie
Het plan van het College van B&W van Peel en Maas om vier woningen aan te kopen voor de huisvesting van statushouders lijkt van de baan. De gemeenteraadsleden van Peel en Maas bezochten op dinsdag 10 januari een bijeenkomst van de gemeente over statushouders. Daar konden de raadsleden alternatieve ideeën aandragen om het ‘statushoudersprobleem’ op te lossen. Daarmee lijkt de aankoop van woningen van de baan.

De gemeente krijgt ieder jaar vanuit het Rijk een aantal statushouders toegewezen waarvoor huisvesting geregeld moet worden op straffe van een boete. Het College van B&W wilde eind 2016 vier huizen aankopen om de elf statushouders die nog een woning moesten krijgen, daar in te huisvesten. Dat plan riep grote weerstand op bij de verschillende partijen in de gemeenteraad en de wethouder stelde vervolgens de beslissing uit. Eenmansfractie Ton Hanssen, één van de felste tegenstanders van het aankopen van woningen, is blij dat de gemeente geluisterd heeft en de alternatieven in behandeling neemt. “We konden bij de bijeenkomst onze ideeën inleveren en toelichten en die zijn netjes genoteerd.” Hanssen gaf eerder al aan dat hij graag zou zien dat panden die al in bezit zijn van de gemeente worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting. “Daarnaast zou ik ook graag willen dat de gemeente niet alleen met woningstichtingen, maar ook met zakelijke vastgoedpartijen om de tafel gaat zitten”, aldus Hanssen. “Die hebben ook goede ideeën, zoals het plan van SatinVastgoed om tijdelijke appartementen te plaatsen in de leegstaande Rabobank-gebouwen in Maasbree en Kessel.” De gemeente laat weten dat alle voorstellen die bij de bijeenkomst zijn ingediend, bekeken gaan worden. “De feiten zijn op een rij gezet en duidelijk getoond aan de raadsleden”, laat een woordvoerder weten. “Verder hebben we laten zien wat we gedaan hebben en waarom het voorstel van de aankoop van de vier woningen werd ingebracht. Nu gaan we de voorstellen bekijken en beslissen wat er verder gaat gebeuren.”

”Gezien de grote weerstand tegen het aankoopplan, gaat die hoogstwaarschijnlijk niet nog een keer ingebracht worden in de raad. Wat betreft de boete vanuit de provincie weten wij net zoveel als de raadsleden: niets.”

Over de vermeende boete vanuit de provincie bestaat dus nog veel onduidelijkheid. Hanssen: “De boete zal wel loslopen. Er moet eerst een voorstel door de Tweede Kamer komen en dat duurt nog wel even. We hebben de cijfers gezien bij de bijeenkomst en het blijkt dat we het als gemeente gewoon goed hebben gedaan. Zeker in vergelijking met omliggende gemeentes. We hebben 111 van de 122 statushouders huisvesting gegeven, dat is, zoals de VVD eerder ook al aanhaalde, een prima resultaat.”

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie