Taalbegeleiding voor nieuwe Nederlanders

2-8-2017 door: Redactie
Kinderen van statushouders hebben vaak moeite met het leren van de Nederlandse taal. De gemeente stelt daarom 65.000 euro beschikbaar voor een pilot in het schooljaar 2017-2018 om het taalniveau van die kinderen op niveau te brengen. In de pilot worden taalspecialisten aangesteld die per kind gaan kijken wat de beste manier is om het Nederlands goed onder de knie te krijgen.

In januari vorig jaar kreeg de gemeente signalen dat veel kinderen van statushouders het niveau Nederlands van de basisschool niet aankonden. De vier onderwijsaanbieders uit Peel en Maas, de stichtingen Kerobei, Prisma, Akkoord po en Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel, kwamen vervolgens met de pilot op te proppen om de kinderen te helpen. Naast de taal verbeteren, moet de pilot er ook voor zorgen dat de kinderen goed integreren. “Kennis van de Nederlandse taal is een voorwaarde om volledig te kunnen participeren in het school-systeem en de Nederlandse maatschappij”, zo schrijft de gemeente.

“Bij een gesprek tussen de gemeente en schoolbesturen in juli 2016 is geconstateerd dat extra financiering vanuit de gemeente noodzakelijk is”, aldus de gemeente. Vooral vanwege de complexiteit van het onderwijs aan de kinderen van statushouders, is de pilot nodig, stelt de gemeente. “Ze hebben een relatief grote taalachterstand, er zijn cultuurverschillen en sommige kinderen hebben psycho-sociale problemen. Die zaken in combinatie met de vaak grote klassen in Peel en Maas en de grote diversiteit van die klassen maakt het moeilijk om alle kinderen individueel goed te kunnen helpen. Vandaar de pilot met de taalspecialisten die per kind en leerkracht kijken wat nodig is.” De pilot moet twee schooljaren gaan duren. Tussendoor worden evaluatie-momenten gepland. De kosten van de pilot worden betaald uit de middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt om integratie van statushouders te regelen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie