Tevredenheid over begroting 2018

30-11-2017 door: Redactie
Dinsdag 14 november was de laatste begroting van deze coalitieperiode. Een begroting geeft weer waar en hoe je inkomsten wilt genereren en wat je wil met de uitgaven. Lokaal Peel&Maas is tevreden over wat er de afgelopen 3,5 jaar bereikt is op het gebied van zorg, ruimtelijke ordening en zelfsturing.

Zelfsturing is burgers en organisaties die zelf met initiatieven komen, de kans geven dat ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. Dat klinkt eenvoudig, maar is het niet. Dat betekent voor de raad een heel andere manier van politiek voeren. We zullen als raad meer toe moeten kijken en controleren, maar niet mee bemoeien. Vertrouwen op initiatieven van burgers en organisaties. Geen eenvoudige opgave als je jarenlang gewend was zelf te bepalen. Toch hebben we daar al grote stappen in gezet, daar mogen we met zijn allen gerust trots op zijn. Lokaal Peel&Maas heeft speciale aandacht gevraagd voor verpaupering van bijvoorbeeld pand Jaspers of omgeving Palladio. Dankzij de motie van Lokaal Peel&Maas, ondersteund door alle fracties, zullen in februari enkele vraagstukken van verpaupering besproken worden met mogelijke oplossingen. Ook heeft Lokaal Peel&Maas aangedrongen op kansen voor extra woonruimte voor het goedkopere woonsegment. We ervaren uit de samenleving veel geluiden dat het vaak wringt op de woningmarkt. Wij stellen regelmatig aan de orde dat u op betaalbare wijze in Peel en Maas moet kunnen (blijven) wonen. Lokaal Peel&Maas is er trots op dat er aan het einde van deze coalitieperiode een financieel gezonde gemeente is. Sterk voor de toekomst.

Rob Willems,
fractievoorzitter Lokaal Peel&Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie