Met trommeltjes langs de deuren

31-8-2017 door: Redactie
Dorpscoöperatie Steingood uit Beringe gaat met een ludieke actie proberen meer leden te werven. Tussen zaterdag 2 en maandag 11 september gaat de coöperatie langs de deuren in het dorp om kleine trommeltjes af te geven. “Zo willen we Steingood onder de aandacht brengen van de inwoners van Beringe”, vertellen Sjaan van Horen en Thijs Rutten.

De dorpscoöperatie bestaat uit leden die voor twintig euro een certificaat gekocht hebben. Dat geld krijgen de leden overigens terug als ze besluiten het lidmaatschap op te zeggen. De leden hebben een stem in de ledenraadsvergadering en ze kunnen meebeslissen bij plannen. Nadat Dorpsoverleg Beringe opging in Steingood op 1 januari van dit jaar werden de certificaten ingevoerd. “We hebben zo’n zeventig leden, maar de teller stokt nu”, vertelt Sjaan. “We zouden graag zien dat er meer leden komen. Dan zijn we meer representatief en meer leden betekent meer kennis over verschillende zaken.”

De coöperatie wil verenigingen of mensen die een probleem hebben, ondersteunen. “Wij hebben contacten en weten naar welke instanties of mensen ze toe moeten gaan”, aldus Thijs. “Als er vragen zijn over bijvoorbeeld rioolputten, weten wij wie we bij de gemeente moeten hebben die daar over gaat. We kunnen de mensen in Beringe op weg helpen. Wij gaan niet zelf achter zaken aan, maar hebben een ondersteunende of faciliterende rol.”

Steingood ziet nu dat verenigingen of mensen pas komen als ze daadwerkelijk een probleem ondervinden en hulp nodig hebben. Idealiter is iedereen al lid vóórdat het moment van het probleem komt. Thijs: “Als alle verenigingen lid zijn en ze krijgen problemen met bijvoorbeeld de ledenaantallen, dan hebben we één overkoepelend orgaan die dat kan oplossen. We willen graag vooruit lopen op de problemen.”

Omdat bij een coöperatie zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de leden ligt, is het de bedoeling dat de trommeltjes van de optrommelactie begin september doorgegeven worden. “We geven een trommeltje af bij het eerste huis op een straat en leggen uit waar wij voor staan en wat we doen”, vertelt Sjaan. “Op de zijkant van het trommeltje kunnen ze dan hun huisnummer invullen. Het is de bedoeling dat de bewoners van het eerste huis dan naar de buurman gaan en het trommeltje afgeven. Omdat ze dan ook uit moeten leggen wat het trommeltje is, komen de buren met elkaar in gesprek. Zo ontmoeten de mensen elkaar.”

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie